Priser

Ladda ner den prislista du behöver:

ELFÖRSÄLJNINGS- OCH ÖVERFÖRINGSPRISER

Uppgifter om tidsbundna avtal och andra elprodukter hittar du här.

 

PRISER PÅ ELANSLUTNINGAR

 

PRISER PÅ SERVICEAVGIFTER

FJÄRRVÄRMEPRISER

SMÅSKALIG ELPRODUKTION