Priser

Ladda ner den prislista du behöver:

ELFÖRSÄLJNINGS- OCH ÖVERFÖRINGSPRISER

Uppgifter om tidsbundna avtal och andra elprodukter hittar du här.


PRISER PÅ ELANSLUTNINGAR

  • Prislista för elanslutning, Karleby Energinät Ab
  • Metoder för prissättning av anslutningsavgifter, Karleby Energinät Ab
  • Metoder för prissättning av anslutningsavgifter för produktion, Karleby Energinät Ab

  • PRISER PÅ SERVICEAVGIFTER

    FJÄRRVÄRMEPRISER

    SMÅSKALIG ELPRODUKTION