Feljour 24h

Utan el?

Kontrollera först situationen på avbrottskartan vid elavbrott. Där kan du följa med planerade avbrott i elnätet samt oförutsedda elavbrott. Om elavbrottet syns på kartan kan du kontakta feljouren om du har mera information om orsaken till felet.

Felanmälningsnumret för el (06) 822 0800 betjänar 24/7

Fel i fjärrvärmesystemet?

Felanmälningsnumret för fjärrvärme (06) 822 0600 betjänar 24/7