Till huvudbokförare via praktik och lärdomsprov

Johanna Palokangas håller i trådarna när det gäller Karleby Energis bokföring och betalningsövervakning. När Palokangas var knappa trettio år gammal inledde hon sina studier i företagsekonomi och avancerade snabbt via sommarjobb, lärdomsprov och arbetet som bokförare till Karleby Energis huvudbokförare.

Bokföringsteamet sköter bokföringen och betalningsövervakningen för Karleby Energis alla tre bolag. Helheten som ska behärskas är omfattande och teamet måste ha kompetens inom många delområden. Palokangas strävar efter att bygga upp ett fungerande team där var och en har sitt eget kompetensområde.

– Jag måste åtminstone ytligt känna till allt, men i praktiken sköts arbetsuppgifterna enligt det egna kunnandet. Vi utvecklar också kontinuerligt processer och försöker få allt att fungera ännu lite bättre, berättar Palokangas.

Från klädförsäljare till huvudbokförare

När Johanna Palokangas ännu inte fyllt trettio beslöt hon byta bransch, eftersom hon inte kunde hitta något sådant jobb som hon önskade i Karlebyregionen. Hon har tidigare utbildat sig till ingenjör i textil- och beklädnadsteknik och arbetade som försäljare i en klädaffär. Tanken var att börja jobba som löneräknare och därför inledde Palokangas studierna i företagsekonomi.

När studierna fortskred fick hon först ett sommarjobb hos Karleby Energi sommaren 2012. Följande vinter avlade Palokangas sitt lärdomsprov hos Karleby Energi. I det skedet stod bolaget inför bolagisering och Johanna undersökte i sitt lärdomsprov hur bolagiseringen inverkar på avskrivningar och skatter.

Tack vare det lyckade sommarjobbet och lärdomsprovet fick Johanna Palokangas in sin fot i Karleby Energi.
- Efter slutförda studier började jag som bokförare och som huvudbokförare har jag jobbat ungefär ett år. Jag har avancerat snabbt och ibland hajar jag själv också till över farten. Men jag har nappat på alla möjligheter som erbjudits och har inte haft behov att bromsa farten.

Återgång till förändrad arbetsmiljö efter familjeledigheten

Största delen av coronapandemin var Johanna Palokangas familjeledig. Hon återgick till sitt arbete på distans och dessutom i en ny position som chef för teamet.

– När jag kom tillbaka till jobbet hade allt förändrats. De andra hade redan vant sig vid förändringen, men för mig själv krävde ny praxis inlärning. Också chefsarbetet kom i samma veva som något nytt. Lyckligtvis hade jag ett bra team och fick stöd med att komma på traven, säger Palokangas tacksamt.

Förändringen som skedde i och med coronapandemin var också positiv. Exempelvis användningen av teams har underlättat arbetet eftersom Palokangas samarbetar på bred front med anställda inom Karleby Energi på olika verksamhetsställen.

– Tidigare skötte vi ärendena per telefon, men via teams är det lättare att diskutera och ge handledning då man vid behov kan dela skärmen.

Ansvaret delas i ett fungerande team

Det är lätt att närma sig Johanna Palokangas som chef och hon lyssnar gärna på teamets medlemmar.

– Jag vill att det ska vara lätt att kontakta med mig oberoende av ärende eller problem. Endera löser vi problemet genast eller senare. Är det är något som inte fungerar måste det åtgärdas.

Enligt Johanna är Karleby Energi en utbildningspositiv arbetsgivare. Man har möjlighet att utvecklas och man litar på arbetstagaren.

Johanna erkänner att hon är självkritisk och eftersträvar perfektion. Självförtroendet har emellertid ökat i och med att arbetsgivaren har visat förtroende för henne.

– Jag har lärt mig verkligen mycket nytt under ett år och fått intressanta arbetsuppgifter. Ibland har arbetsuppgifterna känts till och med så utmanande att jag själv varit osäker om jag klarar dem, men allt har ändå gått bra.

Tjänstecykel som förmån inspirerade till att skaffa elcykel

Huvudbokföraren tillbringar sin fritid med familjen och barnens hobbyer. Därtill joggar hon med familjens 12-åriga hund.

Terrängcykling blev Johannas hobby efter att hon skaffat den eldrivna tjänstecykeln.

– Utan arbetsgivarens bidrag skulle jag knappast ha skaffat mig en elcykel. Utöver terrängcykling färdas jag också i mån av möjlighet den 5,5 kilometer långa arbetsresan med cykel. Sist och slutligen är det tidsmässigt ingen stor skillnad om jag cyklar eller tar bilen till jobbet på morgonen, konstaterar Johanna.