Underhållstjänster inom eldistribution med gedigen erfarenhet av branschen

Vi erbjuder företagskunder alla former av underhållstjänster som anknyter till eldistribution. I vår serviceproduktion utnyttjar vi även omsorgsfullt valda samarbetspartner.

Vårt verksamhetsområde är Karleby med omnejd.

Karleby Energis underhållstjänster

 • Tjänster av driftchefen för elanläggningar i vilka ingår:
  • utarbetande av ett program för förebyggande underhåll/li>
  • underhållsavtal/serviceavtal
  • återkommande service och kontroll
  • testning av skyddsreläer
 • Planerings- och sakkunnigtjänster
 • Reparation av fel
 • Kabeldragning
 • Installation av transformatorstationer och centraler
 • Andra separat överenskomna arbeten
Arbetets innehåll överenskommes alltid från fall till fall och enligt behov. Blev du intresserad? Kontakta oss och fråga mera: kunnossapito@kokkolanenergia.fi.