Teknisk beskrivning av solpaketen

Karleby Energis solpaket är ett konkurrenskraftigt, högklassigt och leverenssäkert val. Produkterna som hör till solpaketen levereras av inhemska Naps Solar Systems. Naps är ledande leverantör av solellösningar i Finland och Norden. Naps lösningar grundar sig på närmare fyra decenniers erfarenhet av olika energibehov i livet – från hemmet till fritiden och från kontoret till extrema förhållanden.

Naps solpaneler är kända för sin höga kvalitet, sin utmärkta väderbeständighet och långa livslängd samt goda produktionsförmåga.

solpanel

Växelriktare

Systemens växelriktare eller invertrar kommer från Growatt. Growatt invertrar kan tack vare IP66-klassificering också monteras utomhus. Invertrarna har inbyggd wifi och har ett av marknadens mest utvecklade användargränssnitt för uppföljning av energiproduktionen. 

Mekanik

Till solpaketens mekanik har valts produkter som levereras av TW Solar. Tongwei utvecklar och tillverkar högklassiga solpanelmekaniksystem i aluminium och stål.  Förutom den höga kvaliteten har mekanikens enkla installation varit ett av våra centrala urvalskriterier.

Solpanelernas garanti

Naps-solpanelerna är tillverkade av tåligt material som passar förhållandena i Finland. Därför kan vi lova systemet en täckande och lång garantitid.

  • 12 års materialgaranti
  • 15 års effektgaranti (90 % av maximieffekten kvar)
  • 25 års effektgaranti (80 % av maximieffekten kvar)
  • 5 års garanti på Growatt inverter

Övriga produkter

Systemens övriga produkter, som t.ex. AC-brytare, anslutningar och kablar har valts så att de motsvarar det övriga systemets höga kvalitet och är kända industristandardprodukter. Vi använder också Orimas infästningssystem. Karleby Energis solpaket består bevisligen av komponenter av hög kvalitet, alltså får du tillgång till ett utmärkt solelsystem.

Med systemet levereras en allmän layoutbild, guide till ägaren av ett Naps-solkraftverk, säkerhetsdekal samt monteringsanvisningar. Monteringsmekaniken är med horisontell profil. Antalet komponenter i systemen är konstant, ändrat antal till separat pris. Annan planering enligt separat prissättning (bl.a. situationsbilder, bilder på placering av paneler). I leveransen ingår inte eventuell Ethernet-kabeldragning för växelriktare. 

TAG KONTAKT: 

aurinko@kokkolanenergia.fi eller antti.jarvinen@kokkolanenergia.fi