Teknisk beskrivning av solpaketen

Karleby Energis solpaket är ett konkurrenskraftigt, högklassigt och leverenssäkert val. Produkterna som hör till solpaketen levereras av inhemska Naps Solar Systems. Naps är ledande leverantör av solellösningar i Finland och Norden. Naps lösningar grundar sig på närmare fyra decenniers erfarenhet av olika energibehov i livet – från hemmet till fritiden och från kontoret till extrema förhållanden.

Naps solpaneler är kända för sin höga kvalitet, sin utmärkta väderbeständighet och långa livslängd samt goda produktionsförmåga.

solpanel

Växelriktare

Systemens växelriktare eller invertrar kommer från Fronius, som är världsledande tillverkare av elektronik för solel. Fronius invertrar kan tack vare IP65-klassificering också monteras utomhus. Invertrarna har inbyggd wlan och har ett av marknadens mest utvecklade användargränssnitt för uppföljning av energiproduktionen. Fronius stöd- och garantipraxis har konstaterats vara mycket välfungerande. Fronius utvecklar kontinuerligt nya produkter för intelligent styrning av solelproduktion.

Mekanik

Till solpaketens mekanik har valts produkter som levereras av Schletter GmbH. Schletter är ledande tillverkare av innovativa solelmekanik- och lättmetallprodukter, och utvecklar och tillverkar högklassiga solpanelmekaniksystem i aluminium och stål. Bolaget har utvecklat lättmetallprodukter i närmare femtio års tid, sedan 1968. Förutom den höga kvaliteten har mekanikens enkla installation varit ett av våra centrala urvalskriterier.

Solpanelernas garanti

Naps-solpanelerna är tillverkade av tåligt material som passar förhållandena i Finland. Därför kan vi lova systemet en täckande och lång garantitid.

  • 10 års materialgaranti
  • 15 års effektgaranti (90 % av maximieffekten kvar)
  • 25 års effektgaranti (80 % av maximieffekten kvar)
  • 5 års garanti på Fronius inverter

Optimerad intelligens som standardegenskap

Alla smarta solelsystem som Naps levererar förses med progressiv apparatur för uppföljning och styrning på distans. Med hjälp av systemet kan man i detalj följa med och styra systemets produktion. Apparaturen möjliggör uppföljning och styrning av systemet i realtid om så önskas, t.o.m. panelspecifikt, samt slår larm när eventuella problem uppstår. Med hjälp av apparaturen kan kunden säkerställa sig om att systemets produktion alltid är optimal och att eventuella problem upptäcks och kan åtgärdas snabbt.

Smart rapportering av produktionen

Ofta vill man följa med systemets produktion både i realtid och tidigare produktion. Naps smarta system erbjuder möjligheten till lätt och tydlig rapportering i de medier och system som kunden önskar. För det mesta följer man med systemet på internet via dator och smarttelefon.

Övriga produkter

Systemens övriga produkter, som t.ex. AC-brytare, anslutningar och kablar har valts så att de motsvarar det övriga systemets höga kvalitet och är kända industristandardprodukter. Vi använder också Orimas infästningssystem. Karleby Energis solpaket består bevisligen av komponenter av hög kvalitet, alltså får du tillgång till ett utmärkt solelsystem.

Med systemet levereras en allmän layoutbild, guide till ägaren av ett Naps-solkraftverk, säkerhetsdekal samt monteringsanvisningar.

Monteringsmekaniken är med horisontell profil. Antalet komponenter i systemen är konstant, ändrat antal till separat pris. Annan planering enligt separat prissättning (bl.a. situationsbilder, bilder på placering av paneler).

I leveransen ingår inte eventuell Ethernet-kabeldragning för växelriktare. I Economy-seriens paket kan WIFI-adapter fås på separat beställning.