Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Kokkolanenergia.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Karleby Energis webbplats (kokkolanenergia.fi). Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (finlex.fi). Utlåtandet har utarbetats i enlighet med situationen 21.12.2020

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller till en del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). Utvärderingen av tillgängligheten utgår från testning och utvärdering av webbplatsens administratör.

Icke tillgängligt innehåll (förenliga med WCAG-kriterierna)

Webbplatsen är inte ännu till alla delar förenlig med kraven. På webbplatsen har observerats åtminstone i detta utlåtande nämnda brister.

Möjligt att fatta

 • På webbplatsen finns bilder som saknar textalternativ dvs. textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • På en del blanketter används captcha-bildverifiering. Ingen alternativ funktion finns för den.(WCAG 1.1.1)
 • Textmotsvarighet saknas för ikonlänkar till sociala medier i footer. (WCAG 1.1.1)
 • Lokaliseringsinformation på framsidans Google Maps -karta finns inte tillgänglig i textformat utöver kartan. (WCAG 1.1.1)
 • Det förekommer brister i semantisk HTML. Rubriceringshierarkin är inte logisk på alla sidor emedan H1-rubrik följs av H3-rubrik. På en del sidor finns tomma rubrikelement. (WCAG 1.3.1)
 • Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt stor. (WCAG 1.4.3)
 • På webbplatsen finns text i form av bild som inte har presenterats som text i HTML. (WCAG 1.4.5)

Hanterbar

 • Länken som öppnar testet ”Hitta det avtal som passar dig” samt val som kan göras i testet fungerar inte enbart genom att använda tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Bildkarusellen/slidern som används på webbplatsen startar och byter dior automatiskt och kan inte pausas, stoppas eller döljas av användaren. (WCAG 2.2.2)
 • På webbplatsen finns ingen länk för att hoppa i innehållet och som gör det möjligt att hoppa över grupperat innehåll som upprepas. (WCAG 2.4.1)
 • En del av de element som klickas upp saknar synlig länkning, vilket försvårar bl.a. användningen av menyn med tangentbord. (WCAG 2.4.7)

Begriplig

 • På webbplatsen finns länkar som öppnar en ny flik eller flyttar användaren till en annan tjänst men som användaren inte får information om innan länken öppnas. På webbplatsen finns också länkar som öppnar PDF-filer utan förhandsinformation. (WCAG 3.2.4)

Bifogade filer

 • Webbplatsen innehåller bifogade filer (PDF och doc) av vilka alla inte är tillgängliga.

Korrigering av brister i tillgängligheten

De ovan nämnda bristerna ska åtgärdas så snart som möjligt. Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras allteftersom de upptäckta felen har korrigerats.

Kraven på tillgänglighet gäller inte vissa slag av innehåll

Kartor

På webbplatsen har använts inbäddad Google Maps-karta för presentation av lokaliseringsinformation. Nämnda karta är inte avsedd för navigering och omfattas därför inte av tillgänglighetslagstiftningen. Kartornas lokaliseringsuppgifter måste dock också presenteras i tillgänglig form.

Filer som har publicerats före 23.9.2018

På webbplatsen finns PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018 och omfattas därför inte av tillgänglighetslagstiftningen.

Innehåll producerat av tredje part

På webbplatsen används inbäddade videon av tredje part (Youtube). I inbäddade fönster för dessa videon kan finnas funktioner som inte är tillgängliga.

Videon som har publicerats före 23.9.2020

På webbplatsen finns videon som har publicerats före 23.9.2018 och omfattas därför inte av tillgänglighetslagstiftningen.

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist på vår webbplats som gäller tillgängligheten och som inte nämns i detta utlåtande? Berätta det för oss via e-post asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi. Svaret kan dröja 14 dagar.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken via e-post asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonnummer växeln 0295 016 000