Så här avläser du din faktura

Nedan hittar du anvisningar för hur du avläser dina el- och fjärrvärmefakturor. Om du fortfarande har frågor om din faktura kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

Så här avläser du elfakturan

Nedan hittar du en bild av din elfaktura. Siffrorna på bilden visar var du hittar de väsentliga uppgifterna på din elfaktura. Nedan hittar du en mer detaljerad beskrivning av de väsentliga uppgifterna på din faktura.

På elfakturans första sida hittar du alla uppgifter som du behöver för att betala fakturan. På baksidan hittar du en specifikation med de grundläggande uppgifterna för ditt avtal och en mer detaljerad specifikation över din förbrukning.

Bild av framsidan av en elräkning

1. Kund- och fakturauppgifter

På fakturans första sida, under rubriken FAKTURA hittar du kund- och fakturauppgifter som består av fakturans datum, fakturanummer, dröjsmålsränta, avtalsnummer och kundnummer. På fakturans andra sida hittar du en specifikation där fakturans datum, fakturanummer, avtalsnummer, användningsställets nummer och användningsställets adress upprepas.

Då du kontaktar oss kan vi fråga efter dessa uppgifter.

2. Adressuppgifter

Nedanför dina kunduppgifter, under punkt 2, hittar du numret och adressen till användningsplatsen med hjälp av vilka du vet vilken adress elförbrukningen gäller.

3. Betalningsuppgifter

Under fakturans betalningsuppgifter hittar du alla uppgifter som du behöver för att betala fakturan. Sådana uppgifter är betalningsmottagare, förfallodag, referensnummer, belopp som ska betalas samt kontonummer till vilka fakturan kan betalas.

Bild av baksidan av en elektrisk räkning

4. Tjänsteleverantör för elöverföringen och uppgifter om förbrukning

I den första delen av fakturans specifikation hittar du tjänsteleverantören för elöverföringen samt uppgifter om din förbrukning. Under förbrukningsuppgifterna hittar du vad fakturans summa består av. Denna del av fakturan berör endast personer som bor i området för Karleby Energinät.

5. Grundavgift och uppgifter om elförbrukningen

Under denna punkt hittar du grundavgiften för din faktura samt uppgifter om elförbrukningen under faktureringsperioden. Bland uppgifterna hittar du faktureringsperiod, elförbrukning i kilowattimmar för faktureringsperioden, priset per kilowattimme och förbrukningens pris i euro. En noggrannre specifikation över elförbrukningen hittar du på fakturans baksida.

6. Följande förfallodag

Nedanför specifikationen hittar du den uppskattade förfallodagen för följande faktura.

Mer information

Du kan ladda ner anvisningarna för avläsning av elfakturan som pdf-fil genom att klicka här.

Om du vill övergå till e-faktura hittar du anvisningar här.


Så här avläser du din fjärrvärmefaktura

Nedan hittar du en bild av din fjärrvärmefaktura. Siffrorna på bilden visar var du hittar de väsentliga uppgifterna på din fjärrvärmefaktura. Nedan hittar du en mer detaljerad beskrivning av de väsentliga uppgifterna på din faktura.

På fjärrvärmefakturans första sida hittar du alla uppgifter som du behöver för att betala fakturan. På baksidan hittar du en specifikation med de grundläggande uppgifterna för ditt avtal och en mer detaljerad specifikation över din fjärrvärmeförbrukning.

Bild framifrån av fjärrvärmeräkningen

1. Kund- och fakturauppgifter

På fakturans första sida, under rubriken FAKTURA, hittar du kund- och fakturauppgifter som består av fakturans datum, fakturanummer, dröjsmålsränta, avtalsnummer och kundnummer. På fakturans andra sida hittar du en specifikation där fakturans datum, fakturanummer, avtalsnummer, användningsställets nummer och användningsställets adress upprepas.

Då du kontaktar oss kan vi fråga efter dessa uppgifter.

2. Adressuppgifter

Nedanför dina kunduppgifter, under punkt 2, hittar du numret och adressen till användningsplatsen med hjälp av vilka du vet vilken adress fjärrvärmeförbrukningen gäller.

3. Betalningsuppgifter

Under fakturans betalningsuppgifter hittar du alla uppgifter som du behöver för att betala fakturan. Sådana uppgifter är mottagaren av betalningen, förfallodag, referensnummer, belopp som ska betalas samt kontonummer till vilka fakturan kan betalas.

Bild från baksidan av fjärrvärmeräkningen

4. Faktureringsperiod

Specifikationen börjar med en punkt med uppgifter om den period som faktureringen av fjärrvärmeenergin berör

5. Fjärrvärmeenergins mängd och summa

Under denna punkt hittar du den fjärrvärmeenergimängd som faktureras (i megawattimmar, MWh), enhetspriset per megawattimme och den totala summan för den förbrukade energin i euro.

6. Grundavgiftens delar

Under denna punkt hittar du en specifikation över grundavgiftens delar 1 och 2. Grundavgiftsbeloppet fastställs baserat på den effekt (kW) som avtalats i fjärrvärmeavtalet.

7. Total summa för fjärrvärmefaktura

Under denna punkt hittar du en tydlig specifikation över fakturans totalsumma.

8. Följande förfallodag

Nedanför specifikationen hittar du den uppskattade förfallodagen för följande faktura.

Du kan ladda ner anvisningarna för avläsning av fjärrvärmefakturan som pdf genom att klicka här.

Om du vill övergå till e-faktura hittar du anvisningar här.