Lediga arbetsplatser

Karleby Energi-koncernen producerar och levererar energi i enlighet med principerna för hållbar utveckling för företag och invånare i Karleby. Vi deltar i skapandet av Karlebys attraktion och är en ansvarsfull, pålitlig och lokal energipartner på Karlebys område. Vårt mål är att verksamheten är hållbar och ekonomiskt lönsam i samarbetet både med kunder och partner.

Karleby Energi-koncernen sysselsätter ca 120 personer och har verksamhetsställen på flera olika håll i Karleby.

Medan vår verksamhet växer har vi behov av kunniga inom olika områden. Vi är mycket intresserade av att höra din historia och överväga om Kokkolan Energia och just du skulle kunna ha en gemensam framtid.

Sänd gärna en öppen arbetsansökan 

eller kontakta vår HR- och ansvarschef Heidi via e-post heidi.keto-tokoi@kokkolanenergia.fi eller per telefon 0400 784 033.