Gården Pietilän Peruna utnyttjar solel vid produktionen av ekologisk närmat

På gården Pietilän Peruna i Maringais lever man i kärnan av ekologisk produktion. Potatis som producerats med lågt koldioxidavtryck och odlats nära är ett baslivsmedel i finländska hem. Från och med denna vår utnyttjas också solel på gården. Med den hålls potatislagret svalt och dessutom blir det solel över för sorterings- och förpackningsmaskinernas behov.

På Pietiläs gård är det redan tredje generationen som svarar för potatisodlingen. Ahto och Hilja Pietilä köpte småbruket på tre hektar i Maringais tillsammans med sin son Antti i mitten på 1970-talet. Allt sedan dess har Pietiläs potatis sålts bland annat på torget i Karleby.

Snart fick fiske och byggbranschen ge vika för potatisodling, som tack vare den bördiga sandmarken visade sig ge en god skörd. Under de gångna årtiondena har odlingsytan för potatis ökat till ca 100 hektar och den årliga produktionen uppgår numera till nästan 5 miljoner kilo.

I växtföljden som utnyttjas ingår växter som förbättrar markens struktur och bördighet, och också morot odlas på ett knappt hektar stort område närmast som serviceprodukt.

Jordbrukssammanslutningens delägare är bröderna Olli, Tuomas och Kalle tillsammans med deras far Antti Pietilän. Tuomas fru Jaana tar hand om familjeföretagets kontorsarbeten. Hon är också bekant för potatisvänner som besökt närmatstorget REKO i Karleby. Gården Pietilä levererar inte matpotatis bara till den närmaste omgivningen utan också till butiker och återförsäljare runt om i Finland.

- Potatis är verklig närmat. Boomen med lågkolhydratdiet inverkade något på efterfrågan, men nu har potatisen igen verkligt bra åtgång. Boken Peruna, som kom ut senaste höst, har för egen del väckt intresse för potatisen. I boken finns baskunskaper om potatis, något som många kanske redan hade glömt, och många fina potatisrecept. Människor vill också testa på specialiteter, påminner Tuomas Pietilä om potatisens mångsidiga användning i matlagning.

I Finland används tiotals potatissorter. På Pietiläs gård är det kvaliteten och smaken som avgör vilka potatisar ingår i sortimentet.

- Potatisen måste smaka bra och sorten ge en högklassig skörd. Vi säljer mest allroundpotatisen Gala.

Produktionen har ökat så mycket att under säsonger behövs det också utomstående hjälp på gården, och arbetet ute på åkrarna sköts på maskinentreprenad. Potatis packas året om och dessutom ska odlingens olika faser skötas.

I mars-april förgros utsädespotatisen. Det första utsädet sätts i april-maj medan sättningen av vinterpotatis infaller i månadsskiftet maj-juni. Ett par veckor efter sättningen formas bänkarna och lite senare följer mekanisk bekämpning av ogräs. Nypotatis kan man skörda i juli, och huvudskörden bärgas efter mitten av september. Potatisen torkas och lagras i stora trälådor som rymmer 1 000 kilo var.

På Pietiläs gård betonas vikten av rätt förvaring av potatis såväl på gårdar, i butiken som hemma. Potatisen är känslig för ljus, därför ska den förvaras hemma mörkt och svalt, i praktiken alltså i lådan i kylskåpets nedre del.

Potatislagret på Pietiläs gård är indelat i fem avdelningar. I två av dem finns maskinell nedkylning och de används vid sommarlagring. De tre andra kyls ned med uteluft så länge kölden håller i. Ventilationen för in kall luft som tas med i lagrets luftcirkulation.

Att utnyttja solel vid nedkylning av potatislagret hade man redan länge övervägt på Pietiläs gård, eftersom solenergi finns att tillgå mest just då det behövs mest el för nedkylningen. Systemet på ca 30 kilowatt ger så mycket solel att den räcker till även för sorterings- och förpackningsmaskiner.

Installationen av ett solelsystem på gården Pietilän Peruna.

- Vi har besökt potatishallar i flera års tid på olika håll i Europa, och där är taken täckta av solpaneler. Förbrukningskurvorna passar väldigt bra för våra behov, varvid solel ger oss en optimal verkningsgrad. Solpaneler är en bra lösning speciellt för sådana potatisgårdar som har kylmaskiner, men också helt allmänt för gårdar, eftersom arbetet görs dagtid, säger Tuomas Pietilä.

Pietilän Peruna fick NTM-centralens investeringsstöd för investeringen. De konkurrensutsatte fyra leverantörer av vilka valet föll på Karleby Energi.

- Karleby Energis pris passade oss och vi får betjäning på nära håll. Vad gäller solenergi värdesätter vi också en behändig lösning, eftersom vi får ett färdigt installerat system som dessutom är underhållsfritt. Det är klart att det också har betydelse att vi nu får el miljövänligt från vårt eget tak genom egen produktion.

Är du intresserad av ett solelsystem?

Fråga mera: aurinko@kokkolanenergia.fi eller antti.jarvinen@kokkolanenergia.fi