Utvecklingschefen söker lösningar för hållbar produktion

Karleby Energis färska produktionsutvecklingschef Joonas Lahti inledde sitt arbete i Karleby Energi i början av augusti vid en utmanande tidpunkt, mitt i energibranschens omvälvning. Ingenjören som vänder utmaningar till möjligheter förhåller sig nyfiket till möjligheterna i det nya arbetet. Han är glad över att få vara med och söka lösningar på hur energi kan produceras rent, effektivt och till ett konkurrenskraftigt pris.

Joonas Lahti har flyttat tillbaka till Karleby via Vasa och Helsingfors. Diplomingenjören i energiteknik jobbade sju år inom Fennovoimas kärnkraftverksprojekt, största delen av tiden i den mekaniska enhetens expertgrupp.

— Jag hade på mitt ansvar projekthantering samt termohydrauliska analyser som gjordes för att fastställa mekaniska apparaters belastning. I mitt arbete ingick uppgifter i anknytning till enhetens projekthantering samt bedömning av apparaters säkerhet och livstidsgrunder. Jag samarbetade tätt med Strålsäkerhetscentralen och anläggningsleverantören, berättar Lahti.

Utmaningar öppnar möjligheten till utveckling

Arbetet som utvecklingschef bjuder på en utsiktsplats till utvecklingen av den lokala energiindustrin. Karleby Energi sökte en utvecklingschef ungefär samtidigt som Fennovoimas kärnkraftverksprojekt slutade. Tidpunkten var perfekt för Joonas Lahti.

— Den nya positionen var verkligen intresseväckande och tidpunkten intressant eftersom energibranschen genomgår en så stor omvälvning. Vi lever i en grön övergång där nuläget ytterligare ökar turbulensen. Det gäller att försöka kryssa mellan dessa. Också det att arbetsplatsen fanns i Karleby ökade intresset.

Ingenjören som är insatt i dataanalytik utnyttjar gärna data i sitt arbete.

— Ledning genom information intresserar. Karleby Energi har mycket information som kan utnyttjas i utvecklingsarbetet, berättar Lahti.

JoonasLahti_uusi2.jpg

Hållbar och kostnadseffektiv energiproduktion

Som utvecklingschef svarar Joonas Lahti för planeringen och genomförandet av produktionens utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifterna anknyter till nuvarande produktionens utvecklingsprojekt, projekt med förnybar energi samt KIP-områdets industrisamarbete.

— Målet är att producera el, ånga och värme till våra kunder så miljövänligt, hållbart och kostnadseffektivt som möjligt, sammanfattar Lahti.

Vad gäller förnybar energi utreds tillvaratagning och utnyttjande av koldioxid. Lahti har blivit insatt i arbetet i ett projekt som genomförs i samarbete med Raahen Monivoima Oy och Puhuri Oy. I projektet planeras produktion av grönt väte och metan på Karleby storindustriområde.

På KIP:s storindustriområde samarbetar Karleby Energi med industrin, exempelvis genom tillvaratagning av spillvärme som utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen. Lahti har som uppgift att intensifiera samarbetet mellan industriområdets aktörer.

— Det händer mycket på Karleby industriområde. Nya aktörer etablerar sig på området samtidigt som nuvarande planerar expandering av sin verksamhet, berättar Lahti.

Tillväxten skapar aktörerna på KIP-området möjligheten att utveckla nuvarande kundrelationer och att ingå nya.

— Vi är med och hjälper industriområdet i arbetet för att förbättra energieffektiviteten och påskyndar på så sätt den gröna övergången.

Nöjd återflyttare

Sin tid utanför arbetstiden tillbringar Joonas Lahti med sin sambo och 5-åriga son. Lahti följer dessutom med motorsport och har terrängcykling som hobby.

— På min förra arbetsplats skaffade jag en elcykel och var glatt överraskad när jag märkte att också Karleby Energi har tjänstecykel som förmån. Därför kunde jag flytta över min nuvarande cykel att omfattas av samma förmån.

Karleby som stad får beröm av återflyttaren och också arbetsgemenskapen har varit trevlig.

— Det har varit fint att upptäcka hur mycket Karleby har förändrats till sin fördel på tio år. Staden ser väldigt mycket annorlunda ut nu än i min ungdom. Allt som behövs i vardagen finns nära.

— Arbetsgemenskapen består också av väldigt yrkeskunniga personer och jag har kommit bra överens med dem alla, gläds Lahti.