Från medhjälpare till ingenjör

Sami Similäs karriär har gått från montörens medhjälpare till underhållsingenjör. Similä, som utexaminerades som maskinmontör från yrkesskolan, kom som praktikant till Karleby Energi för nästan 25 år sedan. Efter sommarjobbet var siktet på ingenjörsstudier, men Similä ombads stanna kvar och jobba i Karleby Energi. Och på den vägen är han fortfarande.

Sami Similä jobbar som underhållsingenjör och ansvarar för alla Karleby Energis pannor. Dessutom ansvarar han för underhållet av maskinerna, planerar underhållsstopp samt beställer reservdelar. Similä är behörig övermaskinmästare och ansvarar för att den tryckbärande anordningen uppfyller kriterierna enligt lag och att den besiktas och underhålls på lämpligt sätt. Ansvaret är stort och eventuella risker stora.
– ­Ansvaret i min arbetsuppgift har definierats så att jag är personligen ansvarig. Jag är dygnet runt ansvarig för alla kraftverkens pannor och måste också på natten vara beredd att svara i telefonen.

Telefonen ringer dock bara sällan och större risksituationer har undvikits. Nu som då har exempelvis mindre läckage upptäckts i pannorna och då måste pannorna i vissa fall tillfälligt köras ner.

Sådan farfar, sådan sonson

Längs vägen har Sami Similä arbetat med allt möjligt vid kraftverken, men han har målmedvetet siktat på att få behörigheten som övermaskinmästare.
– Min redan bortgångne farfar arbetade på sin tid som maskinmästare. Mitt mål har varit att bli bättre än han och att sikta på övermaskinmästarjobbet, skrattar Similä.

Mannen som trivs bland maskiner och apparater är nöjd med sitt arbete vid kraftverket. Det faller sig naturligt för en med ingenjörsnatur att tycka särskilt mycket om att lösa problemsituationer.

Maskindrivna fordon hör också till Similäs hobbyn. På sommaren susar han fram på sin motorcykel och på vintern tar han fram snöskotern.


Utbildning vid sidan av arbetet

Det är många olika arbetsuppgifter som ingått i Similäs karriär.
– Det har varit bra att börja klättra uppåt från jobbet som montörens medhjälpare mot egna mål. Det är viktigt att veta vad allt det är som händer i ett kraftverk. Är man tillräckligt intresserad kan man alltid lära sig nytt och på så sätt få nya arbetsuppgifter.

För Similäs del blev det inga ingenjörsstudier, men han har haft möjligheten att utbilda sig vid sidan av arbetet. Han arbetade som montör i sex år och började sedan studera energiteknik vid sidan av arbetet. På så sätt fick han behörigheten som undermaskinmästare.
– Sedan gick jag över till driftsidan och jobbade där i 10 år i skift. Ibland fick jag vikariera skiftmästaren. Men skiftarbetet passade inte mig, så jag hade tur då jag fick chansen att bli arbetsledare för maskinunderhållet.

Genom läroavtal till övermaskinmästare

Sami Similä, som satsade på utvecklas och utbilda sig, fortsatte med sina studier vid sidan av arbetet och slutförde för två år sedan sin läroavtalsutbildning. Han avlade sin specialyrkesexamen inom energibranschen och blev behörig övermaskinmästare. Efter det har han jobbat som underhållsingenjör med ansvar för alla pannor i Karleby Energis kraftverk.

Läroavtalsutbildning är ett förmånlig alternativ både för företaget och arbetstagaren. Man gör intensivt samarbete med läroavtalsbyrån för att säkerställa att den som genomför utbildningen får en examen.
– Utbildning ordnades i Vasa och Uleåborg. Dessutom ingick mycket självstudier i utbildningen, och de höll jag på med både på arbetstid och egen tid, berättar Similä.

Sami Similä gillade den ingenjörsbetonade utbildningen. Studierna var delvis mycket konkreta men krävde också att man pluggade exempelvis lagparagrafer.
– Till exempel lagen om tryckbärande anordningar har ändrat mycket för några år sedan. Det här jobbet klarar man bara inte utan utbildning. För att hålla sig uppdaterad måste man lära sig lagparagraferna. Vad gäller dem fortsätter utbildningen hela tiden.

Karleby Energi – en arbetsgivare som utvecklas

Similäs 25 år hos Karleby Energi har bestått av många olika skeden, men han har främst bara gott att säga om arbetsgivaren och arbetet.
– Under den här tiden har arbetsgivaren också utvecklats, exempelvis har jag fått en underhållsmästare till arbetskamrat så att jag bättre kan koncentrera mig på mitt eget arbete, berömmer Similä.

Sammanhållningen på arbetsplatsen är bra och bland arbetskamraterna finns stenhårda proffs som det är lätt att jobba med.