29.01.2024

Högeffektsladdstationen i bruk i Heinolaområdet

latausasema.jpg

Karleby Energi har byggt ut sitt laddningsnät för elbilar med en högeffektsladdstation på parkeringsplatsen vid Työkaluässä i Heinolaområdet. Stationen har levererats av Virta. Laddstationen är avsedd för fyra bilar och har en effekt på 250 kilowatt. Skalningsmånen för högeffektsladdstationen sträcker sig ända upp till 400 kilowatt.

Laddningspunkten fungerar med adaptiv spänning, vilket innebär att till exempel bilar med en batterispänning på 800 V i genomsnitt får bättre laddningseffekt vid den nya laddningspunkten än med en genomsnittlig högeffektsladdare. Enligt

Karleby Energis affärsverksamhetschef Tapio Järvinen uppnår man beroende på bilmodell väldigt höga laddningsgrader på batterierna redan med 20–30 minuters laddning, vilket framför allt betjänar behoven hos den passerande trafiken.