25.01.2024

Finlands elproduktion påverkas av underhållsarbeten i Olkiluoto 3 i mars

Finlands största kärnkraftverk deltar inte i elproduktionen under en dryg månad. Avbrottet börjar 2 mars och pågår till 8 april. För närvarande är Olkiluoto 3:s andel under vindstilla dagar ca 15 procent av Finlands elproduktion.

Underhållsperioden kan höja börspriset på el om det inträffar kalla och vindstilla dagar under den här perioden. Men om vindkraftverken producerar el i normal takt syns underhållsavbrottet nödvändigtvis inte i elpriserna.

Det årliga underhållet görs i mars eftersom elproduktionen i OL3 startade i praktiken i mars i fjol. Reaktorns bränsleeffekt har dimensionerats så att bränslet måste bytas ett år från ibruktagandet. Därför kan underhållet inte göras exempelvis på sommaren.

Tidpunkten för det årliga underhållet av OL3 påverkas också av att Industrins Kraft (TVO) vill göra de årliga underhållen i sina reaktorer efter varandra, eftersom samma underleverantörer sköter dem. De årliga underhållen i TVO:s två andra reaktorer, alltså i OL1 och OL2, görs i april och maj.