2.01.2024

Läckage i fjärrvärmens stomnät i Karleby – värmen räcker till för alla kunderna

I fjärrvärmens stomnät på Patamäkivägen konstaterades ett läckage under efternatten tisdag 2.1.2024. Reparationsarbetet inleddes kl. 8 och pågår uppskattningsvis till eftermiddagen. Fjärrvärmecentralen i Kosil har startats upp och hjälper till att sörja för att fjärrvärmen räcker till för alla kunder.

Reparationsarbetet torde inte orsaka någon brist på värme för fjärrvärmenätets kunder.

Kosila-lampolaitos.jpgFjärrvärmeanläggningen i Kosil har startats upp och hjälper till att täcka värmebehovet som beror på läckaget.