8.03.2024

Energirådgivaren erbjuder hjälp utan kostnad

Den regionala energirådgivningen erbjuder opartisk information i energifrågor utan kostnad. Du kan ta kontakt med energirådgivningen till exempel när du behöver information om hur du kan förbättra energieffektiviteten eller hur du skaffar solel.

Energirådgivare i Mellersta Österbotten är Miika Huhtala. Du kan ta kontakt per telefon på måndagar kl. 9–15. Du får också svar på dina frågor per e-post inom två vardagar.

Kontaktuppgifter

Miika Huhtala, energirådgivare i Mellersta Österbotten, Evate Oy
Telefon: 040 596 0435
 

Rådgivning erbjuds till konsumenter och företag.

Energirådgivarna i övriga landskap hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 

Utred värmeläckage i ditt hem med hjälp av värmekamera

I samarbete med Karleby stad lånar energirådgivningen även ut mätarpaket i Mellersta Österbotten  utan kostnad. Mätarpaketet innehåller en värmekamera som kopplas till mobiltelefonen samt temperatursensorer.

Med hjälp av temperatursensorerna kan du undersöka inomhusluftens temperatur och till exempel varmvattnets temperatur. Med värmekameran utreder du enkelt värmeläckage i hemmet och kontrollerar uppvärmningssystemets funktion.

Utlåningen testas under mars–april och den fortsätter eventuellt senare på hösten när den nya uppvärmningssäsongen börjat. Mätarpaketet kan avhämtas från Karleby stadshus men måste reserveras på förhand. Mer information om reserveringen och mätarpaketet hittar du på Karleby stads webbplats.

Den regionala energirådgivningen finansieras av Energimyndigheten.