19.03.2024

Vårens sponsormål har valts ut

Karleby Energi stöder verksamheten i lokalsamhällena genom att bevilja sponsorstöd två gånger om året. Idrotts- och kulturgrupper, evenemang, sammanslutningar eller andra objekt kan ansöka om sponsorstöd. Ansökningarna behandlas två gånger om året, nästa gång i augusti.

Denna gång valde vi att bevilja sponsorstöd till:

  • Kokkolan 4H-yhdistys ry
  • West Coast Ultra Runners ry
  • Isokylän koulu
  • Kälviän Jokikylän kyläyhdistys ry
  • Kokkola Cup/GBK
  • Keski-Pohjanmaan kirjamessut
  • Kokkolan Patsastelijat ry
 

Sponsorsansökningar lämnas in via formuläret på vår webbplats.

Energiföretagets verksamhet bygger starkt på ansvarsfullhet, och vi förväntar oss detsamma från alla våra samarbetspartners. Synlighet betonas i urvalsgkriterierna, eftersom vårt mål är att öka kännedomen om Karleby Energi genom sponsring.

Andra urvalsgrunder är lokal förankring och partnerskap.