15.06.2023

Kompassi uudistuu

Kokkolan Energian Kompassi-asiakasportaali uudistuu vaiheittain alkukesästä lähtien. Energiakriisin myötä asiakasportaalin kehittäminen on entistä tärkeämpää, koska kuluttajat ovat nyt kiinnostuneita seuraamaan omia kulutustietojaan.

– Ensimmäisessä vaiheessa Kompassiin tuleekin lisää asiakkaan omaan sähkönkulutukseen liittyvää tietoa. Reaaliaikaisten kulutustietojen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella vaikkapa edellisen kuukauden kulutustietoja tai kulutusta valitsemallaan ajanjaksolla. Vaikka asiakkaalla olisi määräaikainen kiinteähintainen sopimus, hän saa halutessaan näkymään myös ajantasaisen spot-hinnan. Aurinkopaneelit hankkineita todennäköisesti kiinnostavat Kompassista saatavat pientuotannon tiedot netotuksineen, minkä lisäksi näkyville saa paikkakunnan lämpötilan, asiakasportaalin ominaisuuksista kertoo Kokkolan Energian myyntipäällikkö Hanna Aholainen.

Kompassin kehittäminen jatkuu kesän yli, ja seuraavaksi uudistuvat myös asiakasportaalin etusivu ja sen graafinen ilme. Ajankohtaisten kulutustietojensa lisäksi asiakas näkee etusivulta muun muassa avoinna olevat laskut sekä omat yhteystiedot, joiden ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi Kokkolan Energian asiakasviestinnälle. Uudelle etusivulle päivittyvät myös ajankohtaiset uutiset ja tarjoukset.

kompassin-kuvai.jpg

ASIAKKAAN YHTEYSTIETOJEN ajantasaisuutta korostaa myös Kokkolan Energian ICT-päällikkö Anssi Haapanen.

– Vaikka meillä on paljon vastuuta asiakastiedoista, toimimme niiden tietojen varassa, jotka meillä täällä ovat, Anssi Haapanen sanoo ja muistuttaa, että myös asiakkaalla on oma vastuunsa asiassa. Yleisesti asiakastietoihin voi tulla muutoksia muuton tai kiinteistökaupan yhteydessä tai parisuhdetilanteen muuttuessa. Osa muuttuneista tiedoista välittyy niin sanotusti virallisia teitä pitkin, mutta asiakkaan vastuu korostuu erityisesti puhelinnumeroiden ja sähköpostisoitteiden muuttuessa. Asiakkaalle helpointa on päivittää uudet tiedot Kompassissa.

Henkilötietojen käsittelyä ylipäätään ohjaa tietosuojalaki. Yksi tarve ajantasaisille tiedoille on asiakkaan luotettava tunnistaminen, minkä lisäksi tietoja luonnollisesti tarvitaan muun muassa sähkösopimusta tehtäessä. Ensisijaisesti tiedot löytyvät asiakastietojärjestelmästä.

– Usein joudumme säilyttämään asiakastietoja vielä asiakassuhteen päättymisen jälkeen, eli niitä ei voida poistaa, vaikka asiakas niin haluaisi. Esimerkiksi kirjanpitolaki ja sähkömarkkinalaki vaativat tiettyjen historiatietojen ja aineistojen säilyttämistä määrätyn ajan. Karkeasti yleistäen puhumme noin 10 vuodesta asiakassuhteen päättymisestä, Anssi Haapanen kertoo.

Asiakastietoja löytyy sekä Kokkolan Energian omista että kumppaneiden konesaleista. Näiden asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvasta sovitaan aina sopimuksissa kumppaneiden kanssa. Lisäksi sovittujen asioiden toteutuminen voidaan todentaa auditoinneilla. Myös kumppaneita sitoo tietosuojalainsäädäntö.

– Jos kaikesta varautumisesta huolimatta sattuisi tietoturvaloukkaus, silloinkin lainsäädäntö ohjaa meidän toimintaamme, kuten ilmoittamista asiakkaille tapahtuneesta. Tilanteen arviointiin osallistuu myös valvontaviranomainen eli tietosuojavaltuutettu, minkä lisäksi saamme tarvittaessa apua kyberturvallisuuskeskukselta, Haapanen sanoo.

Jaa artikkeli