Energiayhteisön perustamislomake

Pakollinen

Energiayhteisön edustaja

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

Energiayhteisön tiedot

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Eurooppa/Helsinki

Energiayhteisön netotus ja hyvityslaskenta on mahdollista aloittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua täydellisten tietojen antamisesta ja allekirjoitetun sopimuksen toimittamisesta jakeluverkonhaltijalle.