Sähkönsiirtotuotteet

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön toimittamista sähköverkon kautta kuluttajalle. Siirtopalvelu on paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa, mutta Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset.

Asiakkaana voit valita sähkönkäyttöösi parhaiten sopivan siirtotuotteen. Kun käyttöpaikan pääsulake on 63 A tai pienempi, asiakas voi valita siirtotuotteeksi yleis-, yö-, kausi- tai tehosiirtotuotteen sen mukaan, mikä on asiakkaan käytön kannalta paras vaihtoehto. Kun pääsulake on yli 63 A, siirtotuote on joko pienjännitetehosiirtoa (0,4 kV) tai keskijännitetehosiirtoa (20 kV) jännitetasosta riippuen.

YLEISSIIRTO

Yleissiirto soveltuu asiakkaille, jotka asuvat kerros- ja rivitaloissa tai omakotitaloissa joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirto on oikea ratkaisu myös useimpiin loma-asuntoihin ja vähän sähköä käyttäville yrityksille. Siirtohinta pysyy samana vuorokauden ja vuoden ympäri.

YÖSIIRTO

Aikasiirtotuote soveltuu parhaiten sähkölämmittäjille. Aikasiirtotuotteella saat yöaikaan sähkösi halvemmalla. Mitä enemmän saat siirrettyä kulutustasi yöaikaan, sitä enemmän säästät.

Päiväaika tuotteessa on klo 7–22, yöaika klo 22–7.

Noudatamme Energiateollisuuden antamaa valtakunnallista suositusta aikajaon osalta.

KAUSISIIRTO

Kausisiirto sopii asiakkaille, joissa sähkön käyttö on suurta ja painottuu kesäaikaan ja sinulla on mahdollisuus täydentää sähkölämmitystä muilla vaihtoehdoilla talvikautena. Tuote sopii omakotitaloihin ja rivitaloasuntoihin, joissa on varaava sähkölämmitys.

Siirtohinta vaihtuu edullisemmaksi siirryttäessä talvikaudesta kesäkauteen sekä talvikaudella öisin ja sunnuntaisin.

PIENJÄNNITETEHOSIIRTO (PJ-TEHO)

Pienjännitetehosiirto soveltuu pienjänniteverkon asiakkaille, joiden sähkönkulutus on suurta. Se on saatavissa käyttöpaikkoihin, joiden jännitetaso on 400 V ja pääsulakekoko on suurempi kuin 63 A.

Pienjännitetehosiirtotuotteissa talvihinta on voimassa vuorokauden ympäri marraskuusta maaliskuun loppuun ja kesähinta huhtikuusta lokakuun loppuun. Pätötehon laskutus määräytyy käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittaisen huipputehon mukaan. Tehosiirron yhteydessä laskutetaan aina myös loissähkö. Loistehomaksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

KESKIJÄNNITETEHOSIIRTO (KJ-TEHO)

Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu kohteille, jotka liittyvät sähköverkkoon 20 kilovoltin jännitetasoilla. Tällaisia ovat suuret kiinteistöyhtiöt ja teollisuus, joiden sähkönkäyttö on erittäin suurta.

Keskijännitetehosiirtotuotteissa talvihinta on voimassa vuorokauden ympäri marraskuusta maaliskuun loppuun ja kesähinta huhtikuusta lokakuun loppuun. Pätötehon laskutus määräytyy käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittaisen huipputehon mukaan. Tehosiirron yhteydessä laskutetaan aina myös loissähkö. Loistehomaksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

SÄHKÖVEROT

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Siirtohinnastot löydät täältä.