Pientuotannon netotus

Pientuotannon netotus koskee niitä asiakkaita, jotka sekä ostavat että myyvät sähköenergiaa, yleisimmin aurinkosähkön pientuottajia. Yksinkertaistettuna netotus tarkoittaa sitä, että tunnin pituisen mittausjakson aikana pientuottajan tuottama sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä, ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle.

Kokkolan Energia on siirtynyt sähkön käyttöpaikan netotuslaskentaan vuoden 2023 alusta lähtien. Pientuotannon netotus koskee sellaisia asiakkaita, joilla on samalla käyttöpaikalla sekä sähkön kulutusta että tuotantoa, kuten aurinkopaneeleita, joiden ylijäämätuotantoa asiakas myy. Netotuksen avulla asiakas pystyy tehokkaammin käyttämään itse tuottamaansa sähköä, jolloin energian hinnan lisäksi säästyy myös siirtomaksut ja verot. Netotus on automaattisesti käytössä kaikilla pientuottajilla, joilla on tuotetulle sähkölle myyntisopimus ja joiden tuotanto on enintään 100 kVA.

Miten netotus näkyy asiakkaan laskulla?

Netotus tarkoittaa sitä, että sähkön kulutus ja tuotanto lasketaan yhteen taseselvitysjakson eli tunnin tai 15 minuutin ajalta. Verkkoon tuotetusta sähkön määrästä vähennetään asiakkaan oma kulutetun sähkön määrä. Asiakkaan sähkölaskulla tuotannon osuus voi tällöin näkyä 0 kilowattituntina, vaikka asiakas on tuottanut sähköä. Tällöin asiakas on kuluttanut enemmän sähköä kuin tuottanut. Jos taas sähköä on tuotettu enemmän kuin kulutettu, kirjataan erotuksen summa tuotannolle.

Asiakkaan sähkölaskulla sähkön tuotanto näkyy siis vasta siinä vaiheessa, kun tuotannon määrä on ollut laskutusjaksolla suurempi kuin kulutus.

Netotuksen seuranta Datahubissa

Omaa pientuotannon netotusta voi seurata Datahubin asiakasportaalista. Mikäli kulutus on suurempaa kuin pientuotanto, jää tieto kulutuskäyttöpaikan tietoihin. Mikäli taas tuotanto on suurempaa kuin kulutus, jää jäljelle jäävä tieto pientuotantokäyttöpaikan tietoihin. Rinnakkain Datahubin asiakasportaalista voi tarkastella sekä mitattuja että netotettuja aikasarjatietoja.

Esimerkki netotuksesta aurinkosähkön tuotannossa

Siitä huolimatta, että oman voimalan tuotanto ilmoitetaan yhtenä arvona, netotuksessa on kyse kolmen vaiheen yhteenlasketusta arvosta. Oheisessa esimerkkilaskelmassa tunnin aikana tuotettu 3 kWh sähköä jakaantuu tasaisesti jokaiselle kolmelle vaiheessa, eli yksi vaihe on 1 kWh.

Ei netottava mittaus:
Vaihe 1 –  Kulutus 3 kWh ja tuotanto 1 kWh => Ostetaan sähköä 2 kWh
Vaihe 2 –  Kulutus 1 kWh ja tuotanto 1 kWh => Ei osteta, eikä myydä sähköä
Vaihe 3 – Kulutus 0 kWh ja tuotanto 1 kWh => Myydään sähköä ulos 1 kWh
=> Asiakas ostaa 2 kWh sähköä ja myy ulos 1 kWh

Netottava mittaus
Yhteenlaskettu kulutus on 4 kWh ja tuotanto 3 kWh
=> Asiakas ostaa 1 kWh eikä myy sähköä ulos