Kehityspäällikkö etsii ratkaisuja kestävään tuotantoon

Kokkolan Energian tuore tuotannon kehityspäällikkö Joonas Lahti  aloitti työt Kokkolan Energialla elokuun alussa, haastavaan ajankohtaan, keskellä energia-alan mullistusta. Haasteet mahdollisuudeksi kääntävä insinööri suhtautuu uuden työn mahdollisuuksiin uteliaasti. Mies iloitsee saadessaan olla mukana etsimässä ratkaisuja, miten energiaa voidaan tuottaa puhtaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Joonas Lahti on Vaasan ja Helsingin kautta Kokkolaan takaisin kotiutunut paluumuuttaja. Energiatekniikan diplomi-insinööri työskenteli seitsemän vuotta Fennovoiman ydinvoimalalaitoshankkeessa, pääosan ajasta mekaanisen yksikön asiantuntijaryhmässä.

— Vastuualueellani oli projektinhallinta sekä mekaanisten laitteiden kuormitusten määrittämiseksi laadittavat termohydrauliset analyysit. Tehtäväkuvaan kuului yksikön projektinhallintaan liittyviä tehtäviä sekä laitteiden turvallisuuden arviointia ja eliniän perustelua. Työssäni toimin tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen ja laitostoimittajan kanssa, Lahti kertoo.
 

Haasteet avaavat mahdollisuuden kehitykseen

Kehityspäällikön työ tarjoaa näköalapaikan paikallisen energiateollisuuden kehittämiseen. Kokkolan Energia haki kehityspäällikköä samoihin aikoihin, kun Fennovoiman ydinvoimalahanke päättyi. Ajoitus oli Joonas Lahdelle täydellinen.

— Uusi positio oli todella mielenkiintoinen ja ajankohta kiinnostava, koska energia-ala on niin isossa mullistuksessa. Elämme vihreää siirtymää, johon nykytilanne aiheuttaa vielä lisää turbulenssia. Näiden välissä on yritettävä luovia. Myös työpaikan sijainti Kokkolassa lisäsi kiinnostavuutta entisestään.

Data-analytiikkaan perehtynyt insinööri hyödyntää työssään mielellään dataa.

— Tiedolla johtaminen kiinnostaa. Kokkolan Energialla on paljon tietoa, mitä on mahdollista hyödyntää kehitystyössä, Lahti kertoo.
 

JoonasLahti_uusi2.jpg

Kestävää ja kustannustehokasta energiantuotantoa

Kehityspäällikkönä Joonas Lahti vastaa tuotannon kehityshankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työtehtävät liittyvät nykyisen tuotannon kehityshankkeisiin, uusiutuvan energian hankkeisiin sekä KIP:n alueen teollisuusyhteistyöhön.

— Tavoitteena on tuottaa sähköä, höyryä ja lämpöä asiakkaille mahdollisimman ympäristöystävällisesti, kestävästi ja kustannustehokkaasti, Lahti kiteyttää.

Uusiutuvan energian saralla selvitetään hiilidioksidin talteenottoa ja sen hyödyntämistä. Lahti on päässyt työn makuun Raahen Monivoima Oy:n sekä Puhuri Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa, jossa kaavaillaan vihreän vedyn ja metaanin tuotantoa Kokkolan suurteollisuusalueelle.

KIP:n suurteollisuusalueella Kokkolan Energia tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa, esimerkiksi hukkalämmön talteenotossa ja hyödyntämisessä kaukolämmön tuotannossa. Lahden tehtävänä on tiivistää teollisuusalueen toimijoiden välistä yhteistyötä.

— Kokkolan teollisuusalueella tapahtuu paljon. Alueelle on tulossa uusia toimijoita samaan aikaan kuin nykyiset toimijat suunnittelevat toimintojensa laajentamista, Lahti kertoo.

Kasvu luo KIP:n alueen toimijoille mahdollisuuden kehittää nykyisiä asiakassuhteita ja solmia uusia.

— Olemme mukana auttamassa teollisuusaluetta energiatehokkuuden kehittämistyössä ja näin vauhdittamassa vihreää siirtymää.
 

Tyytyväinen paluumuuttaja

Työajan ulkopuolella Joonas Lahden aika kuluu avovaimon ja 5-vuotiaan pojan kanssa. Lahti seuraa lisäksi moottoriurheilua ja harrastaa itse maastopyöräilyä.

— Hankin edellisessä työpaikassa sähköpyörän ja olikin mukava yllätys huomata, että Kokkolan Energialla oli myös työsuhdepyöräetu käytössä, joten sain siirrettyä nykyisen pyöräni saman edun piiriin. 

Kokkola kaupunkina saa paluumuuttajalta kiitosta ja työyhteisökin on tuntunut mukavalta.

— On ollut hienoa huomata, miten paljon Kokkola on muuttunut edukseen kymmenessä vuodessa. Kaupunki on tosi eri näköinen kuin omassa nuoruudessa. Kaikki arjessa tarvittavat asiat löytyvät läheltä.

— Työyhteisössä on myös tosi ammattimaista väkeä ja hyvin ollaan tultu kaikkien kanssa toimeen, Lahti iloitsee.