Tuotannon esittely

Kokkolan Energia Oy:n omistuksessa olevilla tuotanto-osuuksilla ja omilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä vuonna 2021 yhteensä 301 GWh.

Sähkön tuottamiseen käytettiin seuraavia energialähteitä:

  • Ydinvoima 32,6 %
  • Vesivoima 13,5 %
  • Kivihiili 5,9 %
  • Turve 16,5%
  • Maakaasu 0,0 %
  • Prosessihöyry 4,4 %
  • Bioenergia 26,9 %
  • REF (jäte) 0,0 %
  • Öljy raskas 0,1 %
  • Öljy kevyt 0,1 %

Tuotantolaitokset


1962
Outokummun voimalaitos aloitti toimintansa suurteollisuusalueella, voimalaitos siirtyi silloisen Oy Kokkola Power Ab:n omistukseen vuonna 2009.

2001 Kokkolan Voima Oy:n voimalaitos aloitti toimintansa suurteollisuusalueella.

2015 Oy Kokkola Power Ab osti liikelaitos Kokkolan Energian liiketoiminnot ja nimeksi muutettiin Kokkolan Energia Oy.

2016 Kokkolan Energia Oy osti Kokkolan Voima Oy:n.

Voimalaitokset tuottavat sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä.

Polttoaineina voimalaitoksilla käytetään kotimaisia polttoaineita, jotka ovat turvetta ja biopolttoaineita (biopolttoaineet = sahanpuru, kuori ja metsäenergia). Käytettävästä polttoaineesta noin 34 % on biopolttoaineita.