Korvaukset sähkökatkoissa

Voit saada korvausta verkkopalveluehtojen mukaisesti, jos sähköntoimituksessa on virhe tai sähkökatko on pitkä (vakiokorvaus).

Sähköntoimitus on virheellinen, jos

  • sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa kulloinkin voimassa olevaa standardia (SFS-EN 50160), esimerkiksi jännite vaihtelee enemmän kuin on sallittua tai
  • sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Jos sähköntoimituksessa on virhe, sinulla on oikeus hinnanalennukseen, joka on vähintään 4 % käyttöpaikkasi arvioidusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä maksamme automaattisesti lakisääteisen vakiokorvauksen ilman erillistä hakemusta.

Sinulla on myös oikeus vahingonkorvaukseen, jos sähköntoimituksen virhe on rikkonut laitteitasi tai aiheuttanut muuta vahinkoa. Voit hakea vahingonkorvausta joko meiltä tai omalta vakuutusyhtiöltäsi vakuutusturvastasi riippuen.

Vakiokorvauksen määrä

Maksamme yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta automaattisesti lakisääteisen vakiokorvauksen ilman erillistä hakemusta. Keskeytysajan laskenta alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko käytönvalvontajärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta.

Hyvitämme korvauksen sähkön siirtolaskussa automaattisesti, ilman erillistä hakemusta.

Noudatamme korvauksissa:

Sähkömarkkinalakia

Energiateollisuus ry:n sähköntoimituksen laatu- ja toimitustapavirheen sovellusohjetta

Energiateollisuus ry:n vakiokorvausten sovellusohjetta


Maksaako Kokkolan Energiaverkot Oy sähköpulan aikaisista sähkökatkoista korvauksia?

Ei maksa. Jos sähkökatkoihin joudutaan turvautumaan, se on poikkeuksellinen tapahtuma, johon Kokkolan Energiaverkot Oy ei voi vaikuttaa. Myöskään sähkömarkkinalain mukaiset korvaukset eivät päde sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.