Yli 100 vuotta yhdessä tehtyä energiaa

Alkuperäinen Kokkolan sauna- ja sähkölaitos

Kokkolan Energia on toimittanut sähköä ja lämpöä kokkolalaisiin koteihin ja yrityksiin reilusti yli sadan vuoden ajan, vuodesta 1905 lähtien.

Paikallisella energiayhtiöllä on ollut perustamisestaan saakka oma erityinen sijansa kaupunkilaisten keskuudessa. Siitä kertoo energiayhtiön alkutaivalkin: Kokkolan Energia on alkuperäiseltä nimeltään Sauna- ja sähkölaitos, koska kaupungin keskustaan Rantakadulle rakennetussa sähkölaitoksen uudisrakennuksessa sijaitsi myös kaupungin yleinen sauna.

Sähkölaitoksella oli kiinteistössä käytössään alin kerros, ja sauna- ja kylpylälaitoksella kaksi seuraavaa. Sauna sai suuren suosion. Esimerkiksi 1930-luvulla asiakkaita kävi noin 20 000 vuosittain. Saunalaitos palveli asiakkaita aina 1960-luvun alkuvuosille asti.

Tärkeä osa paikallisperinnettä on myös Raatihuoneen edustalle pystytettävän joulukuusen valaisu. Kokkolan Energia on valaissut Mannerheiminaukiolla komeilevan joulukuusen sähkövaloilla koko historiansa ajan.

Sähköpula hellittää 1950-luvulla

Sähkölaitoksen perustamisen jälkeen sähkö sai nopeasti vahvan jalansijan ihmisten arjessa. 1920-luvulle tultaessa sähkön kysyntä kasvoi nopeammin kuin uutta voimantuotantoa saatiin rakennetuksi. Lisävoimaa tarjosi muun muassa 1929 käyttöönotettu uusi dieselgeneraattori, jonka teho oli 290 hevosvoimaa. Lisäksi eri puolille kaupunkia perustettiin pieniä sähköosuuskuntia.

Sotavuosina Kokkolassakin kärsittiin sähköpulasta. Tilanne helpottui Kokkolan kaupungin solmittua Länsi-Suomen Voiman kanssa sähkönostosopimuksen, joka mahdollisti energiatoimitukset Harjavallasta yhtiön vesivoimalaitokselta. Sähköntuotantoon vaikutti merkittävästi myös Pohjolan Voiman perustaminen 1945, ja Pohjolan Voiman Kemijoen Isohaaraan rakentama vesivoimalaitos.

Lopullisesti sähköpula hellitti 1950-luvun alussa, mikä näkyi hurjana sähkönkulutuksen kasvuna. Yhden vuoden aikana kulutus kasvoi noin 7 000 MWh:sta peräti 20 000 MWh:iin. Kulutuksen voimakas lisääntyminen jatkui seuraavallakin vuosikymmenellä.

Kaukolämpö saapuu Kokkolaan

Sähkönkulutuksen kasvaessa energialaitos investoi 1970-luvun alkupuolella tuntuvasti sähköverkon vahvistamiseen. Energialaitoksen historiassa 1976 on erityisen merkittävä vuosi. Tuolloin allekirjoitettiin kaukolämmön toimitussopimus Outokumpu Oy:n kanssa, joka toimi Kokkolan suurteollisuusalueella. Se löi alkutahdit mittaville investoinneille kaukolämpöverkostoon sekä kaukolämmön menestystarinalle Kokkolassa.

Monta ahkeraa työläistä asentamassa kaukolämpöputkia 90-luvullaPaksuja kaukolämpöputkia kaivettuna maahan

Myös 1990-lukua voi kuvata suurten tapahtumien vuosikymmeneksi. Sen alkuun ajoittui kaukolämmön siirtolinjan suurentaminen tilanteessa, jossa kaukolämmön kulutus jatkoi vahvaa kasvuaan. Joulukuussa 1991 Outokumpu myi Kokkolan voimalaitoksensa, mukaan lukien kaukolämmön toimitussopimuksen, Imatran Voimalle.

1990-luvun alkuvuosina Kokkolan kaupunki hankki Pohjolan Voiman osakkeita määrän, jonka ansiosta oman jakelualueen kulutus voitiin kattaa sataprosenttisesti osakkuussähköllä.

Muutoksia tapahtui myös kaukolämmön tuotannossa. Imatran Voiman ja Energialaitoksen yhteistyöhön tuli ryppyjä, ja kaukolämmön toimituskin oli myöhemmin hetken poikki. 1995 perustettiin Pohjolan Voiman omistukseen Kokkolan Voima Oy, jonka tehtäväksi tuli Kemiran jätelämpöjen hyödyntäminen ja voimalaitoksen rakentaminen. Lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos ”KoVo” valmistui Kokkolan suurteollisuusalueelle vuoden 2001 lopulla. Ajan kuluessa kaukolämpöyhteistyötä Imatran Voiman, myöhemmin Fortumin kanssa jatkettiin.

Vuosisata täyttyy ja kehitys jatkuu

Kokkolan Energian 100-vuotista historiaa juhlittiin monin eri tavoin vuonna 2005. Juhlavuoden kunniaksi kaikille Kokkolan koululaisille luovutettiin Sata vuotta sähköä-juhlakirja. Kaupunkikeskustaa elävöittää Kokkolan Energian syyskuussa 2005 kaupungille luovuttama Energiapuisto, joka sijaitsee kaupunginsalmen Suntin varrella. Valosuunnittelija Ilkka Volasen käsialaa oleva kokonaisuus oli energiayhtiön lahja samoin juhlavuottaan viettäneelle Kokkolan kaupungille ja sen asukkaille.

Kokkolan energian Energiapuisto. Keskellä puro ja suihkulähteitä

2007 sähkömarkkinalain muutoksen seurauksena sähkönverkkoliiketoiminta tuli yhtiöittää ja silloin syntyi KENET Oy vastaamaan jakelualueensa sähkön siirrosta. Yhtiö toimii tänä päivänä Kokkolan Energian tytäryhtiönä. Vuonna 2017 yhtiön nimeksi muutettiin kuvaavammin Kokkolan Energiaverkot Oy.

Vuonna 2009 Kokkolan kaupungin omistama Oy Kokkola Power Ab osti Fortumilta tämän voimalaitoksen. Samana vuonna Kokkolan Voiman henkilöstö siirtyi Oy Kokkola Power Ab:lle ja siitä lähtien yhtiön henkilökunta on operoinut molempia voimalaitoksia ja voimalaitokset ovat toimittaneet kaukolämpöä Kokkolan Energialle ja höyryä suurteollisuusalueen yrityksille.

Kuntalain muutoksena Kokkolan Energia yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta. Yhtiöittäminen toteutettiin liiketoimintakaupalla, jossa Oy Kokkola Power Ab osti liikelaitoksen liiketoiminnan ja yhtiön nimeksi muutettiin Kokkolan Energia Oy. Vuonna 2016 Kokkolan Energia Oy osti Kokkolan Voiman itselleen ja yhtiö sulautettiin vuonna 2017 osaksi Kokkolan Energiaa.

Tänä päivänä Kokkolan Energia-yhtiöt työllistävät noin 100 henkilöä liikevaihdon ollessa noin 50-60 miljoonaa euroa vuodessa. Kokkolan Energia -yhtiöt jatkavat toimintaansa asiakkaitaan ja omistajaansa palvelevana, kehittyvänä ja täyden palvelun energiayhtiönä.

1905 Sauna ja sähkölaitos. 1962 Outokumpu. 1994 Kokkolan Energialaitos ja Fortum. 2009 OY Kokkola Power Ab. 2015 Kokkolan Energia OY.