Puunkaatoapu

Puita kaadettaessa Kokkolan Energiaverkot Oy:n ilmajohtojen läheisyydessä, työn tekijänä on aina oltava henkilö, jolla on riittävä ammattitaito tähän. Kokkolan Energiaverkot antaa kaatoluvan puhelimitse tai antaa puunkaatoapua paikan päällä. Puunkaatoapu on ilmajohtojen vahingoittumisen estämiseksi tarkoitettu ilmainen apu.

Suunnitellessasi puun kaatoa sähköjohtojen läheisyydessä, sovi ensimmäiseksi kaatotyöstä ammattilaisen kanssa. Paikkakunnalta löytyy puunkaadon ammattilaisia, arboristeja ja metsureita.

Puun kaataja arvioi, miten työ voidaan suorittaa turvallisesti ja sähköjohtoja vahingoittamatta. Ota sen jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme hyvissä ajoin, mieluiten ainakin viikko ennen töiden aloittamista. Harkintamme mukaan annamme pienjännitejohdon lähellä oleville puille kaatoluvan useimmiten puhelimitse. Jos kaataja arvioi, että pienjännitejohto pitää kaadon ajaksi laskea alas tai jos puut sijaitsevat suurjännitelinjojen läheisyydessä, asentajamme tulee paikalle puunkaadon ajaksi. Suurjännitejohdon tunnistaa siitä, että siinä on aina kolme selvästi toisistaan erillään olevaa johdinta. Johtimien etäisyys toisistaan on vähintään kymmeniä senttejä. Puunkaadon suorittaa tässäkin tapauksessa aina valitsemasi kaataja. Jos luvallinen puunkaato vahingoittaa sähköverkkoa, emme veloita korjauksesta. Luvatta tehdyn kaadon aiheuttamista vahingoista laskutamme asiakasta. Rakennuksille aiheutuvat vahingot ovat luonnollisesti aina asiakkaan vastuulla.

Kokkolan Energiaverkot poistaa sähköjohdolle uhkana olevat johdon lähellä olevat lahot tai johdon suuntaan kallellaan olevat puut ja oksat. Ne poistetaan yleensä verkoston raivauksen yhteydessä ja tarpeen vaatiessa muulloinkin.

Verkoston raivaus

Yhtenä toimenpiteenä toimintavarman ja turvallisen sähkönjakelun saavuttamiseksi, johtoalueet raivataan alueittain kuuden vuoden välein. Johtoalueiden leveydet pidetään määräysten edellyttämissä mitoissa, 6-10 m rungosta runkoon mitattuna pylväsrakenteesta riippuen. Lisäksi poistetaan varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta ns. vierimetsästä pieniä riukumaisia puita, jotka voisivat vahingoittaa johtoa esimerkiksi raskaan lumikuorman vuoksi. Johtoalueelta poistettavat puut jäävät maanomistajan omistukseen ja poiskorjattaviksi. Mikäli johtoalueella on erityiskohteita, joiden käsittelystä on syytä sopia erikseen, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällaisia erityiskohteita voisivat olla esimerkiksi alueet, joissa kasvatetaan joulukuusia. Vierimetsien hoitoon löytyy ohje tämän linkin takaa.

Vahingon sattuessa

Jos puunkaadossa tapahtuu vahinko, puu kaatuu johdolle tai katkaisee johdon, pysy vähintään 20 metrin päässä johtoon kosketuksissa olevasta puusta tai maahan pudonneista sähköjohdoista. Varoita lähellä olevia. Estä lasten ja lemmikkieläinten pääsy vaara-alueelle. Soita vikailmoitusnumeroon.