Urakoitsijalle

Toimita nämä rakentajapalveluun

  • Yleistietolomake ja tarvittavat liitteet
  • Mittauskeskuksen pääkaavio
  • Sähkösuunnitelman asemapiirros, johon on merkitty tontilla kulkeva kaapelireitti sekä mittauskeskuksen sijainti


Toimita Kokkolan Energiaverkoille yleistietolomake sähköjen kytkentää ja mittarointia varten sen jälkeen, kun olet asentanut liittymisjohdon ja mittauskeskuksen. Mittarointipyyntö on toimitettava rakentajapalveluun vähintään viikko ennen toivottua liittymispäivää.

Lataa yleistietolomake >
Lataa liite yleistietolomakkeeseen (kerrostalot/rivitalot) >

Muuta muistettavaa

Urakoitsijan on tehtävä kaikille rakentamilleen sähkölaitteistolle lakisääteinen käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta on tehtävä käyttöönottopöytäkirja, joka täytyy luovuttaa kiinteistön haltijalle. Sähköurakkaan sisältyy myös sähkölaitteiden käytön neuvonta. Sähköturvallisuusmääräykset edellyttävät sähkölaitteiden käyttöohjeiden luovuttamista asiakkaille.

Rakentajapalvelu

p. 0800 050 61 tai rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi