Kaukolämpöä hybridimallilla

Hybridikaukolämpötuote on tarkoitettu asiakkaille, joilla kaukolämpö on lämmitysjärjestelmää tukeva lämmitysmuoto. Hybridijärjestelmässä hyödynnetään yhtä tai useampaa lämmönlähdettä lämmitykseen ja/tai käyttöveden tuottamiseen kaukolämmön rinnalla. Yleisin hybridilämmityksen muoto on maalämmön ja kaukolämmön yhdistelmä. Tällöin maalämpöjärjestelmää ei tarvitse mitoittaa kattamaan koko kiinteistön vaatimaa täyttä lämmitystehoa, vaan kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona maalämmön rinnalla. Tällaisessa järjestelmässä kaukolämpöä ei käytetä koko ajan.

Hybridilämmitys tarjoaa turvaa, jos päälämmitysjärjestelmään tulee vika. Tällöin kaukolämmöllä voidaan korvata päälämmönlähde esimerkiksi huollon ajaksi. Tämä voi vaatia kaukolämpöliittymän mitoituksen kiinteistön täydelle tehontarpeelle.

Ota yhteys hankesuunnittelun alkuvaiheessa Kokkolan Energian Rakentajapalveluun p. 0800 050 61 tai rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi.

Hybridikaukolämpötuote on saatavilla myös hiilineutraalina kaukolämpötuotteena.

Kokkolan Energia kannustaa kiinteistön omistajia energiatehokkuuden parantamiseen. Tällaiseksi voidaan katsoa mm. poistoilman lämmön talteenotto (PILP-järjestelmä), missä jo kertaalleen ostettu energia otetaan talteen ja hyödynnetään kiinteistön lämmityksessä ja lämpimän veden tuotannossa. Näissä kohteissa kaukolämpö on primäärinen energianlähde ja PILP:n avulla jo ostettu energia saadaan paremmin hyötykäyttöön.