Kiinteistöstä puuttuvat sähköt osittain

1. Jos vain osa taloudesta on sähköttä:

 • Tarkista ensin pääsulakkeet, ryhmäsulakkeet- ja johdonsuojakatkaisijat sekä vikavirtasuojakytkimet.
 • Pääsulakkeita on yleensä kolme kappaletta. Ne voivat olla ullakolla, ulkoseinällä tai pylväässä ns. talovarokekotelossa tai pääkeskuksessa. Pääkeskus on paikka jossa sijaitsee sähkömittari.
 • Voit vaihtaa itse pääsulakkeet, jotka sijaitsevat pääkeskuksessa.
 • Rivi- ja kerrostaloissa pääsulakkeiden tarkistamisen voi tehdä ainoastaan isännöitsijän valtuuttama taho, kuten kiinteistönhoitaja, koska sulakkeet sijaitsevat asunnon ulkopuolella.
 • Tarkista sulakekoko sulakkeen päässä olevasta värillisestä merkistä, sulakkeen vieressä olevasta merkintäkilvestä tai sulakepohjan väristä, kun sulake on kierretty irti. Sulakekoko ilmoitetaan myös numeroarvoin sulakkeen pohjassa.
 • Palaneen tulppasulakkeen ”nallin” irtoamisen voi todeta varokekannen lasin läpi.
 • Aina ”nalli” ei irtoa, joten on selvintä vaihtaa kaikki pääsulakkeet uusiin vikaa epäiltäessä. Vikaa voi etsiä myös vaihtamalla ehjää sulaketta eri sulakepaikkoihin.
 • Muista katkaista sähköt pääkytkimestä kääntämällä pääkytkin 0-asentoon ennen sulakkeen vaihtoa. Huomioi, että pääsulakkeen varokepohjassa on jännite, vaikka sulake on poistettu ja pääkytkin on 0-asennossa.
 • Kiinteistössä sulakkeita voi olla useissa eri keskuksissa.
 • Vanhempien kiinteistöjen keskuksissa on tulppasulakkeita.
 • Vanhoissa automaattisulakkeissa nousee pieni painike ylös silloin, kun sulake on toiminut.
 • Johdonsuojakatkaisijoissa ”vipu” laukeaa alaspäin.
 • Jos sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa uudelleen heti päälle kytkettäessä, irrota kyseisessä ryhmässä olevat sähkölaitteet ja kytke ne yksitellen. Kytke ensin sähkönsyöttö pois poistamalla sulake tai avaamalla johdonsuojakatkaisija. Kokeile sähkölaitteen kytkemisen jälkeen sähkön kytkemistä takaisin. Jos laitetta käytettäessä sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa, on kyseinen laite rikki eikä sitä tule käyttää. Jos ryhmän yksikään sähkölaite ei polta sulaketta, voi kyseessä olla ylikuormitus eli päälle on kytketty enemmän sähkölaitteita, kuin kyseisen sulakkeen nimellisvirta kestää. Tämä on yleistä etenkin vanhoissa taloissa, joiden sulakkeita ei ole mitoitettu nykyisille sähkölaitemäärille.
 • Vikavirtasuojakytkimen laukeamisen syynä on yleensä viallinen tai kastunut sähkölaite.
 • Tarvittaessa jääkaapin ja pakastimen voi liittää toimivaan pistorasiaan, kunnes vika on korjattu.

2. Jos myös naapurilla puuttuu sähköt osittain, vika on Kokkolan Energiaverkot Oy:n verkossa.

3. Soita vikailmoitusnumeroomme (06) 822 0800.