Sähköverkkoon liittyminen

Rakentajapalvelumme puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, kun rakentamisen suunnittelu aloitetaan. Näillä sivuilla kerrotaan, mitä rakentajan on muistettava huomioida, jotta sähköverkkoon liittyminen onnistuu mutkattomasti. Sivuilla esitetty ohje on tarkoitettu sähköverkon pysyville pienliittyjille, jotka rakentavat kaavassa määritetylle tontille.

Rakentaja, muista nämä:

  • Ota yhteys rakentajapalveluumme ja selvitä liittymän saanti ja hinta
  • Valitse sähkösuunnittelija ja teetä sähkösuunnitelma
  • Tee liittymissopimus ja sovi alustava toimitusaika
  • Tee sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimus
  • Valitse sähköurakoitsija ja tee urakkasopimus kirjallisena
  • Varmista, että sähköurakoitsija toimittaa täytetyn yleistietolomakkeen (mittarointipyyntö) sähköjen kytkentää ja mittarointia varten
  • Muista pyytää käyttöönottopöytäkirja ja loppupiirustukset sekä käyttöopastus urakoitsijalta

Sähköurakoitsijan valinta

Sähkösuunnitelman perusteella kannattaa pyytää kirjalliset tarjoukset muutamalta sähköurakoitsijalta. Jos hinnoissa on suuria eroja, on hyvä selvittää, mistä ne johtuvat. Rakennuksen sähköasennukset tekevä urakoitsija voi toimia myös suunnittelijana, mutta vertailukelpoisten urakkatarjousten saamiseksi kannattaa käyttää erillistä suunnittelijaa. Urakkasopimus kannattaa tehdä kirjallisena, näin turvataan tilaajan oikeudet. Tärkeää on myös varmistaa, että valittu urakoitsija on Turvatekniikan keskuksen sähköurakoitsijarekisterissä ( www.tukes.fi).

Sähkösuunnitelma

Teetä sähkösuunnitelma jo ennen kaivuutöiden aloittamista, jotta kaikki maakaapelit, maadoituselektrodit ja perustusten läpi tulevat suojaputket tulevat kaivuutöiden yhteydessä asennettua oikein. Ennen kuin otat yhteyttä sähkösuunnittelijaan, on hyvä miettiä sähköistystarpeet ja tuleva lämmitysjärjestelmä, unohtamatta ulkoalueiden sähköjä. Hyvällä suunnittelulla säästytään hankalilta ja kalliilta jälkiasennuksilta. Kannattaa varmistaa myös kaukolämmön saatavuus Kokkolan Energialta ennen lämmitysmuodon valintaa. Lämmitysmuodon valinta määrittelee pitkälti valittavan sähkönsiirtotuotteen.

Liittymissopimus

Sähköverkkoon liittämisen edellytyksenä on kirjallisen liittymissopimuksen tekeminen asiakkaan ja Kokkolan Energiaverkot Oy:n välillä noin kuukausi ennen liittymisjohdon rakentamista. Liittymissopimuksen teon yhteydessä selvitetään sähköliittymästä aiheutuvat liittymismaksut.

Lue lisää ja tilaa sähköliittymä >

Sähkönmyynti- ja verkkosopimukset

Jotta liittymään voidaan kytkeä sähköt, tulee kohteeseen olla voimassa liittymäsopimuksen lisäksi verkkosopimus (=sähkön siirtosopimus) ja sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.

Verkkosopimus eli sähkön siirtosopimus tehdään Kokkolan Energiaverkkojen kanssa silloin, kun liittäminen tapahtuu yhtiön jakeluverkon sisällä. Verkkosopimus tulee olla tehty viimeistään 2 viikkoa ennen sähköntoimituksen aloittamista. Verkkopalvelutuote tulisi määritellä jo sähkösuunnitelmaa laadittaessa.

Sähkönmyyntisopimus tehdään vapaavalintaisen sähköenergian myyjän kanssa. Sähkönmyyjä tekee liittyjän puolesta tarvittavan verkkosopimuksen.

Tutustu Kokkolan Energian tarjoamiin sähkösopimuksiin >

Liittäminen ja käyttöönottotarkastus

Kun sähköurakoitsija on asentanut liittymisjohdon ja mittauskeskuksen, hän toimittaa yleistietolomakkeen rakentajapalveluun vähintään viikko ennen toivottua liittymispäivää.

Kokkolan Energiaverkkojen verkostoasentajat käyvät liittämässä kiinteistön sähköverkkoon ja asentavat samalla mittalaitteet. Verkkoon kytkemisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu, käyttöönottotarkastus on tehty sähkölaitteistoille ja kohteeseen on voimassaolevat verkko- ja sähkönmyyntisopimukset.

Sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille rakentamilleen sähkölaitteistoilleen lakisääteinen käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta on tehtävä käyttöönottopöytäkirja, joka täytyy luovuttaa kiinteistön haltijalle. Sähköurakkaan sisältyy myös sähkölaitteiden käytön neuvonta. Sähköturvallisuusmääräykset edellyttävät sähkölaitteiden käyttöohjeiden luovuttamista asiakkaille. Säilytä saamasi asennus- ja käyttöohjeet.

 

Lomakkeet

 

Yleistietolomake eli mittarointipyyntö >
Liite yleistietolomakkeeseen kerrostalot/rivitalot >