Sähköverkkoon liittyminen

Rakentajapalvelumme puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, kun rakentamisen suunnittelu aloitetaan. Näillä sivuilla kerrotaan, mitä rakentajan on muistettava huomioida, jotta sähköverkkoon liittyminen onnistuu mutkattomasti. Sivuilla esitetty ohje on tarkoitettu sähköverkon pysyville pienliittyjille, jotka rakentavat kaavassa määritetylle tontille.

SÄHKÖSUUNNITELMA

Teetä sähkösuunnitelma jo ennen kaivuutöiden aloittamista, jotta kaikki maakaapelit, maadoituselektrodit ja perustusten läpi tulevat suojaputket tulevat kaivuutöiden yhteydessä asennettua oikein. Ennen kuin otat yhteyttä sähkösuunnittelijaan, on hyvä miettiä sähköistystarpeet ja tuleva lämmitysjärjestelmä, unohtamatta ulkoalueiden sähköjä. Hyvällä suunnittelulla säästytään hankalilta ja kalliilta jälkiasennuksilta. Kannattaa varmistaa myös kaukolämmön saatavuus Kokkolan Energialta ennen lämmitysmuodon valintaa. Lämmitysmuodon valinta määrittelee pitkälti valittavan sähkönsiirtotuotteen.

SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA

Sähkösuunnitelman perusteella kannattaa pyytää kirjalliset tarjoukset muutamalta sähköurakoitsijalta. Jos hinnoissa on suuria eroja, on hyvä selvittää, mistä ne johtuvat. Rakennuksen sähköasennukset tekevä urakoitsija voi toimia myös suunnittelijana, mutta vertailukelpoisten urakkatarjousten saamiseksi kannattaa käyttää erillistä suunnittelijaa. Urakkasopimus kannattaa tehdä kirjallisena, näin turvataan tilaajan oikeudet. Tärkeää on myös varmistaa, että valittu urakoitsija on Turvatekniikan keskuksen sähköurakoitsijarekisterissä ( www.tukes.fi).

LIITTYMISSOPIMUS

Sähköverkkoon liittämisen edellytyksenä on kirjallisen liittymissopimuksen tekeminen asiakkaan ja Kokkolan Energiaverkot Oy:n välillä. Liittymissopimuksen teon yhteydessä selvitetään sähköliittymästä aiheutuvat liittymismaksut.

Liittymissopimus tulee tehdä noin kuukausi ennen liittymisjohdon rakentamista. Liittymissopimusta varten tarvitsemme asemapiirroksen, johon on sähkösuunnittelija merkinnyt maakaapelireitin ja pääkeskuksen sijainnin sekä sähkösuunnitelmasta sähköpääkeskuksen pääkaavion ja pääsulakkeen koon. Piirustukset voi toimittaa sähköisesti rakentajapalveluumme.

Liittymismaksu määräytyy pääsulakkeen ja kiinteistön sijainnin mukaan. Liittymismaksu määritellään liittymissopimuksella ja maksun suorittamalla liittyjä saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet.

Liittymishinnasto on nähtävissä täältä.

Liittymismaksu laskutetaan erillisellä laskulla sen jälkeen, kun liittymä on kytketty. Muita kustannuksia ovat mittarointikustannukset sekä mahdolliset liittymän rakentamiskustannukset.

SÄHKÖNMYYNTI- JA VERKKOSOPIMUKSET

Jotta liittymään voidaan kytkeä sähköt, tulee kohteeseen olla voimassa liittymäsopimuksen lisäksi verkkosopimus (=sähkön siirtosopimus) ja sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.

Verkkosopimus:

Verkkosopimus eli sähkön siirtosopimus tehdään Kokkolan Energiaverkkojen kanssa silloin, kun liittäminen tapahtuu yhtiön jakeluverkon sisällä. Verkkosopimus tulee olla tehty viimeistään 2 viikkoa ennen sähköntoimituksen aloittamista. Verkkopalvelutuote tulisi määritellä jo sähkösuunnitelmaa laadittaessa.

Sähkönmyyntisopimus:

Sähkömarkkinalain mukaisesti sähköenergian myyjä on vapaasti valittavissa. Sähkönmyyjä tekee liittyjän puolesta tarvittavan verkkosopimuksen. Kokkolan Energia Oy:n tarjoamista sähkötuotteista löydät tietoa kohdasta SÄHKÖ.

LIITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Kun sähköurakoitsija on asentanut liittymisjohdon ja mittauskeskuksen, hän toimittaa mittarointipyynnön (=yleistietolomake). Mittarointipyyntö on toimitettava vähintään viikko ennen toivottua liittymispäivää. Liittämispäivä sovitaan rakentajapalvelun kanssa. Verkostoasentajat käyvät liittämässä kiinteistön sähköverkkoon ja asentavat samalla mittalaitteet. Verkkoon kytkemisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu, käyttöönottotarkastus on tehty sähkölaitteistoille ja kohteeseen on voimassaolevat verkko- ja sähkönmyyntisopimukset.

Sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille rakentamilleen sähkölaitteistoilleen lakisääteinen käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta on tehtävä käyttöönottopöytäkirja, joka täytyy luovuttaa kiinteistön haltijalle. Sähköurakkaan sisältyy myös sähkölaitteiden käytön neuvonta. Sähköturvallisuusmääräykset edellyttävät sähkölaitteiden käyttöohjeiden luovuttamista asiakkaille. Säilytä saamasi asennus- ja käyttöohjeet.

Varaa sähköisesti aika asiakaspalveluumme Nettiaika-kalenterista!
Varaa aika

LOMAKKEET

Yleistietolomake eli mittarointipyyntö >
Liite yleistietolomakkeeseen kerrostalot/rivitalot >