Kokkolan katuja valaisevat tuhannet katuvalot

Kokkolan Energia vastaa kanta-Kokkolan alueella katuvalojen huollosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta. Kokkolan katuvalot ovat Kokkolan kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta valtion omistamia teitä. Valtion omistaman tieverkon kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaa Väylävirasto.

Kokkolan Energia uusii parhaillaan kaupungin katuvalojen ohjausjärjestelmää koko Kokkolan alueella. Kaikki Kokkolan katuvalot on siirretty uuteen ohjausjärjestelmään arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi järjestelmä on entistä toimintavarmempi.

Kokkolan kaupungissa on kymmeniä tuhansia katuvaloja. Kokkolassa käytetään pääosin kolmea erityyppistä valaisinta katuvaloissa; elohopeavalaisimia, led-valaisimia ja suurpainenatriumvalaisimia. Lisäksi käytössä on joitain satoja monimetallivalaisimia.

Vanhat elohopeavalaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin led-valaisimiin niiden käyttöiän päätyttyä. Oranssit suurpainenatriumvalaisimet vaihdetaan pääosin samanlaisiin, jotta kadun valaistus on yhteneväinen. Kokkolassa siirrytään asteittain käyttämään pääosin led-valaisimia.

Tällä hetkellä noin 65-70 % elohopealampuista on vaihdettu led-lampuiksi kanta-Kokkolan alueella. Liitoskunnista Ullavan keskustan katuvalojen valonlähteet on vaihdettu kokonaisuudessaan led-valaisimiin ja muissakin liitoskunnissa osassa valaisimista on jo led-lamput.

Jos huomaat katuvalon rikkoutuneen tai valaistuksessa on ongelmia, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen katuvalot@kokkolanenergia.fi tai soita asiakaspalveluumme p. 0800 050 60.

Jos kyseisen alueen katuvalot eivät ole Kokkolan Energian huoltovastuulla, ohjaamme asian eteenpäin.