Tilipäätös 2021 - Kokkolan Energialta positiivinen tulos

Kokkolan Energia Oy:n ja Kokkolan Energiaverkot Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 on julkaistu. Tilikauden tulos oli positiivinen. Vuotta 2021 väritti voimakkaasti korkeat sähkön markkinahinnat.

Kokkolan Energia on sitoutunut vähähiilisyysstrategiaan, jonka mukaisesti yhtiön hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80% vuoteen 2028 mennessä. Viime vuonna päästöjen vähennystoimet sujuivat ennustettua paremmin, minkä ansiosta päästövähennykset ovat pienentyneet suunniteltua nopeammin.

Tytäryhtiö KokkolanEnergiaverkkojen merkittävin investointi oli Ventusneva-Ykspihlaja 110

kV johdon uusiminen sekä LNG maakaasuhankkeen kehittäminen.

Tilinpäätös Kokkolan Energia Oy >

Tilinpäätös Kokkolan Energiaverkot Oy >