Kokkolan Energia -konsernin tulos vuodelle 2023 

Energiamarkkina normalisoitui vuoden 2023 aikana

Vuoden 2022 sähkömarkkinaturbulenssi alkoi tasaantua kevään 2023 aikana ja sähkönhintakehitys vakaantui. Lyhyen aikavälin vaihtelu toki jatkuu edelleen. Vuoden aikana hintaheilahteluita aiheuttivat mm. Olkiluoto 3 viivästynyt käyttöönotto sekä poikkeukselliset sääilmiöt. Häiriöt heijastuivat myös Kokkolan Energian sähkön hintaan, joka siitä huolimatta laski merkittävästi vuoden aikana.

Kokkolan Energian toimintavuosi 2023 oli poikkeuksellinen. Toiminta on nyt tasapainotettu ja katseemme on vahvasti tulevaisuudessa. Kokkolan Energian toimitusjohtaja Kirsi Hautala toteaa. Kokkolan Energia on keskeinen toimija Kokkolan alueen kehityksen mahdollistajana, hän jatkaa.

Vastuullisuutta ja askelia puhtaan siirtymän edistämisessä

Keskeiset vastuullisuustavoitteemme ovat toimitusvarmuuden takaaminen ja turvallisuus. Osana vastuullisuutta on henkilöstön tekemä aktiivinen turvallisuustyö, josta yksityiskohtana voidaan mainita yli 600 kirjattua turvallisuushavaintoa ja -kierrosta.

Olemme myös onnistuneet vähentämään tuotannon hiilidioksidipäästöjä runsaat 21 % edelliseen toimintavuoteen nähden. Vuoteen 2016 verrattuna päästömme ovat vähentyneet jopa 73 %. Toteutamme yhtiön hallituksen vuonna 2020 hyväksymää vähähiilisyystrategiaa, jonka mukaisesti yhtiön tuotannon hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään vuoteen 2028 mennessä vähintään 80 % vuoden 2020 tasosta.

Strategiamme kattaa laajasti toimenpiteitä, joilla tuetaan omaa, asiakkaidemme sekä koko Kokkolan alueen puhdasta siirtymää. Merkittävimmät puhtaan siirtymän investoinnit ovat kiinteän polttoaineen vastaanottoaseman, kaasuterminaalin (LNG) ja -verkoston rakentaminen. Näiden ohella toteutamme jatkuvasti toimintavarmuutta ylläpitäviä investointeja.

Kokkolan Energialta vahva taloudellinen tulos

Vuoden 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 82 miljoonaan euroon (2022: 72M€) ja konsernitulokseksi muodostui +13,2 miljoonaa euroa (2022: - 0,2 M€) vahvistaen yhtiön taloudellista asemaa. Tulokseen perustuvat verot ovat noin 4,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulos mahdollistaa kaupungin talousarvion mukaisen 3,5 miljoonan euron osingonjaon omistajalle Kokkolan kaupungille.

Yhtiökokouksessa 15.3.2024 valittiin hallitus, jonka jäseninä jatkavat Jarmo Herronen (PJ), Vuokko Kalliokoski, Marita Vuorinen, Ville Herlevi ja uutena aloittaa Ben Weizmann.

Katseet kohti 120v- juhlavuotta

Kokkolan Sauna- ja sähkölaitos, nykyinen Kokkolan Energia juhlii 120 vuotista taivaltaan vuonna 2025. Yhtiön tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävästi Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) positiivinen kehitys. Kokkolan alueen kehitystä edistäviä investointeja on meneillään ja tuleviin valmistaudutaan.

 

Tilinpäätös 2023 Kokkolan Energia Oy >

Tilinpäätös 2023 Kokkolan Energiaverkot Oy >

Tilinpäätös 2023 Kokkolan Voima Oy >​​​​​