Tandem-harjoittelijat toivat osaamista ja kansainvälisyyttä työyhteisöön

Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen on ajankohtaista yhä useammassa yrityksessä. Mehreen Khan ja Viivi Turunen suorittavat kansainvälistä työharjoittelua Kokkolan Energialla. Harjoittelujakso tarjosi runsaasti onnistumisen iloa ja arvokasta kokemusta kaikille osapuolille.

Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, että Suomeen tarvitaan ulkomailta jopa 200 000 uutta työntekijää. Centria-ammattikorkeakoulun Export expert-hankkeessa yrityksiä on autettu kehittämään kansainvälistä rekrytointiosaamistaan. Myös Viivi Turunen ja Mehreen Khan löysivät harjoittelupaikan hankkeen kautta. Harjoittelu toteutetaan tandem-mallilla, jossa toinen harjoittelija on kansainvälinen opiskelija, kielenään englanti, ja toinen suomea puhuva suomalainen opiskelija.

– BBA-opiskelija Viivin ja maisteriopiskelija Mehreenin työ sisältää allekirjoittaneen ohjauksessa sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä markkinoinnin tehtäviä, jotka räätälöidään vastaamaan vaativuudeltaan heidän osaamistaan ja aiempaa kokemustaan. Tavoitteenamme on tarjota harjoittelijoille inspiroiva ympäristö, jossa he pääsevät soveltamaan osaamistaan aidossa liiketoimintaympäristössä, kertoo viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Susanne Starck Kokkolan Energialta.

On sanottu, että yrityksen kansainvälistyminen alkaa kielitaidosta. Starckin mukaan onkin tärkeää, ettei kielitaito olisi este muuten pätevän työntekijän työllistymiselle

– Jos esimerkiksi perehdytystä tehdään englanniksi, silloin molemmat osapuolet tulevat monesti puolitiehen vastaan, koska aika usein englanti ei ole kummankaan äidinkieli. Tässäkin mielessä henkilökuntamme saa arvokasta kokemusta työskentelystä tulevaisuuden osaajien kanssa kansainvälisessä työympäristössä.

– Olen myös havainnut, etteivät työntekijät itse ole este kansainvälisten osaajien palkkaamiselle, vaan täysin suomalaisessa yrityskulttuurissa alun perin operoineet yritykset, joiden luomat rakenteet joustavat jäykästi. Koska yritysrakenteet ovat ihmisten luomia, rakenteiden pitää kehittyä ajassa ja mahdollistaa siten yritysten menestys tulevaisuudessa, Starck jatkaa.

Tandem-harjoittelijat-2.jpg

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Susanne Starck (vas.) Kokkolan Energialta on ollut enemmän kuin tyytyväinen tandem-harjoittelijoiden Mehreen Khanin ja Viivi Turusen osaamiseen ja oma-aloitteisuuteen

Arvokas kurkistus suomalaiseen työelämään

Tandem-harjoittelijoista Pakistanin pääkaupungista Islamabadista kotoisin oleva Mehreen Khan on ehtinyt hankkia kansainvälistä työkokemusta Suomen lisäksi muun muassa Lähi-idästä.

– Minulle työharjoittelu Kokkolan Energialla on arvokas kokemus monesta syystä. Vaikka olen asunut ja opiskellut Suomessa, vasta nyt pääsen konkreettisesti työskentelemään suomalaisten kanssa ja näkemään suomalaista työelämää.

– Aikaisemmin olen työskennellyt eri kansallisuuksia edustavien ihmisten kanssa erilaisissa kulttuureissa, ja suomalainen työelämä erottuu täysin muista. Täällä ihmisillä on enemmän aikaa kuunnella sinua, ja on ollut hienoa kokea ensimmäisestä päivästä saakka olevansa tervetullut työyhteisöön. On syntynyt tunne, että minun osaamiselleni todella on käyttöä, koska ihmiset esimerkiksi vastaavat mielellään kysymyksiini, kun tarvitsen erilaista tietoa. Olin kuullut etukäteen suomalaisten olevan ujoja, mutta minuun on tehnyt vaikutuksen sekin, miten kaikki tapaavat tervehtiä.

Entä mitä vinkkejä hän antaa muille kansainvälisille opiskelijoille Suomesta saamiensa kokemusten perusteella?

– Jokaisessa maassa on omanlaisensa kulttuuri myös työelämässä. On tärkeää perehtyä siihen ja huomioida kulttuuriset tekijät omassa työskentelyssään. Hyväksyä se, ja kunnioittaa sitä. Samalla pitää pyrkiä tuomaan työyhteisöön omia vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan. Ulkomainen työntekijä katsoo asioita toisenlaisin silmin ja kysyy asioita, mikä voi olla yritykselle hyvin opettavaista. Lisäksi harjoittelijoiden on toimittava niin, että heidän jälkeensä tulevat opiskelivat voivat saada saman mahdollisuuden, jonka he ovat saaneet, Mehreen Khan sanoo.

Harjoittelu avaa ovia kesätöihin ja lopputyön tekemiseen

Myös Nivalasta kotoisin oleva ja nykyään Kokkolassa asuva Viivi Turunen iloitsee saavansa harjoittelusta Kokkolan Energialla paljon eväitä tulevaa työelämää varten.

– Tähän saakka olin epäröinyt, pystynkö työskentelemään englanniksi. Harjoittelujakso osoittaa, että pystyn siihen, ja se antaa minulle paljon uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Vaikka en lähtisikään töihin ulkomailla, minulla on tämän jälkeen rohkeutta hakea Suomessa sellaisiinkin työtehtäviin, joissa tarvitaan englantia, Turunen sanoo.

Harjoittelu antaa opiskelijoille myös tilaisuuden saada jalkansa oven väliin harjoittelun mahdollistaneeseen yritykseen. Harjoitteluaika voi saada jatkoa vaikkapa kesätyönä tai lopputyön tekemisenä kyseiselle yritykselle.

Hae työharjoitteluun Kokkolan Energialle