Kaivuuohje

Vahinkojen välttäminen sekä turvallinen työskentely edellyttää perehtymistä kaivettavaan alueeseen. Kokkolan Energiaverkot korostaa varovaisuutta tehtäessä kaivu- tai louhintatöitä kaapeli- ja johtoverkkojen läheisyydessä sekä tontti- tai yksityisalueilla suoritettavissa maansiirto- ja kaivutöissä.

Varomattomasta kaivamisesta voi seurata kaapelivaurio, joka voi johtaa sähkökatkoon tai pahimmassa tapauksessa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

Kaapelinetsintälaitteen antama tarkkuus on parhaimmillaankin noin +/- 0,5 m. Kaapelin esille saamiseksi on kaivettava käsityökaluin 1 m läheisyydessä molemmin puolin näytön osoittamaa kaapelin sijaintipaikkaa. Näin menetellen kaivetaan yhdestä kohtaa esille kaikki alueella olevat kaapelit ja saadaan myös tieto kaapelien kaivusyvyydestä. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa konekaivu lähiympäristössä, kaapelit kaivetaan esiin aina käsin. Kynsikauhan käyttö on ehdottomasti kiellettyä!

Mahdollisista vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Myös myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja. Kaapelinnäyttö tai paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta, mutta huolellisella suunnittelulla, kaapelinäytöillä ja sijaintikarttojen avulla suurin osa vahingoista voidaan välttää. Vahinkoalueen laajuuden minimoiseksi on vahingon sattuessa soita välittömästi vikailmoitusnumeroon.