Lähipiirirekisteri

Lähipiirirekisteri on lainsäädännön mukainen määritelmä yhtiön avainhenkilöiden liiketoimien seuraamiseksi ja raportoimiseksi. Lähipiirirekisteri pohjautuu osakeyhtiölakiin, kirjanpitoasetukseen, kirjanpitolakiin ja näissä asetettaviin velvoitteisiin osakeyhtiöille. Lähipiirin liiketoimien seuranta suhteessa Kokkolan Energiaan tukee hyvän hallintotavan toteutumista. Lähipiirirekisterissä ylläpidetään emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tietoja.

Milloin minun tulee ilmoittaa tietoni?

Jos olet Kokkolan Energia yhtiöiden hallituksen jäsen tai varajäsen, hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai johtoryhmän jäsen.

Osakeyhtiölaissa kuvatuissa tilanteissa (luku 1, § 11) myös näiden henkilöiden seuraavat perheenjäsenet lisätään rekisteriin:

  • aviopuoliso
  • samassa taloudessa asuva avopuoliso
  • samassa taloudessa asuva oma tai puolison lapsi
  • samassa taloudessa asuva lapsenlapsi
  • samassa taloudessa asuva vanhempi
  • samassa taloudessa asuva isovanhempi

Kuinka toimin?

  1. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sähköpostiviestillä osoitteeseen hallinto@kokkolanenergia.fi. Tarvittaessa liitä mukaan kysymyksiä tai kuvaa tilannettasi vapaamuotoisesti.
  2. Tämän jälkeen saat infopaketin lähipiiriasiasta sähköpostitse sisältäen ohjeen, tietosuojarekisteriselosteen sekä prosessikaavion Kokkolan Energialta, mikäli tietosi on tarpeen kirjata lähipiirirekisteriin.
  3. Saat tunnukset tietojärjestelmään, johon lähipiirikytkös ja muut henkilökohtaiset tietosi syötetään sinun toimestasi. Saat myös ohjeet tietojärjestelmän käyttämiseksi sähköpostitse.
  4. Syötä tarvittavat tiedot tietojärjestelmään ohjeiden avulla. Mikäli tarvitset apua tietojen syöttämisessä tietojärjestelmään, saat apua Kokkolan Energian HR-assistentilta.

Yhteydenotot asiassa Kokkolan Energiaan osoitteeseen hallinto@kokkolanenergia.fi