Tiedonvaihtojärjestelmä Datahub näyttää kulutustiedot jopa 15 minuutin tarkkuudella

Omaa energiankulutustaan voi seurata energiayhtiöiden omien portaalien lisäksi keskitetystä tiedovaihtojärjestelmä Datahubista. Datahubin käyttöönoton myötä sähköyhtiöiden asiakastiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä ja tiedot vaihtuvat reaaliaikaisesti ja nopeasti eri yhtiöiden välillä.  

Mikä on Datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoa noin 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubia käyttää noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyntiyhtiötä. Tieto on järjestelmässä kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tietoturvallisesti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.

Miten pääsen tarkastelemaan omia tietojani Datahubista?

Omien sähkönkäyttöpaikkojesi asiakas- ja kulutustietoja pääset tarkastelemaan Datahubin asiakasportaalista. Kulutustietojasi voit analysoida kuukausi- päivä- tai tuntitasolla. Uuden Datahub 2.0 myötä kulutustiedot näkyvät asiakasportaalissa jopa 15 minuutin tarkkuudella.

Yhteinen järjestelmä edistää myös älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja mahdollistaa uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Datahub.jpg

Varttimittaukseen siirtyminen

Tällä hetkellä sähkön kulutustietoja voi tarkastella tunnin tarkkuudella esimerkiksi Kokkolan Energian asiakasportaali Kompassista. Uuden Datahub 2.0 myötä sähkön kulutuksen mittaamisessa siirrytään 15 minuutin mittausjaksoon. Muutos tulee koskemaan sähkönmyyjien, tuottajien ja siirtoyhtiöiden välistä taseselvitystä.

— Jakeluverkkojen taseselvitys 15 minuutin resoluutiossa otetaan käyttöön 22.5.2023 alkaen. Muutoksella ei ole tällä hetkellä vaikutusta asiakkaisiin eikä sähkön hinnoitteluun, kertoo Kokkolan Energiaverkkojen järjestelmäpäällikkö Stefan Finnilä.

Kokkolan Energiaverkkojen alueella suurin osa mittareista mahdollistaa jo tällä hetkellä siirtymisen 15 minuutin mittausjaksoon, mutta osa mittareista uusitaan muutoksen takia. Mittareiden uusintatyö on parhaillaan menossa ja siirtymäaikana tuntimittaustietojen ilmoitus on vielä mahdollista.

— Kaikki Kokkolan Energiaverkkojen mittaukset tullaan vaihtamaan varttimittausta tukeviksi kahden vuoden sisällä, Finnilä jatkaa.

Energiayhteisöjen tiedot Datahubissa

Energiayhteisö tarkoittaa eri toimijoiden välistä yhteisöä (kuten taloyhtiö), joka hyödyntää yhteisesti esimerkiksi omaa aurinkosähkön tuotantoa. Päivitetty Datahub 2.0 mahdollistaa energiayhteisötietojen ylläpitämisen ja käsittelyn vuoden 2023 alusta alkaen.