Kokkolan Energia -yhtiöt

Kokkolan Energia Oy on asiakkaitaan ja omistajaansa palveleva, kehittyvä, täyden palvelun energiayhtiö. Toimintaamme kuuluu perinteinen sähkön, lämmön ja höyryn tuotanto, myynti ja jakelu. Osana toimintaamme ovat myös kehityshankkeet uusiutuvan energian alueella.

Kokkolan Energia Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä: Kokkolan Energiaverkot Oy sekä Kokkolan Voima Oy, joka aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2021 alussa.

Kokkolan Energia Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama emoyhtiö, jossa tapahtuu suurin osa toiminnoista, kuten sähkön hankinta markkinoilta ja myynti asiakkaille, sähkön ja lämmön tuotanto omilla voimalaitoksilla, lämpökauppa teollisuuden kanssa sekä kaukolämmön myynti. Keskitettyjä emoyhtiön toimintoja ovat myös sähkön hintasuojaus, talous, hallinto, HR sekä ESQ (Ympäristö, Turvallisuus ja laatutoiminto).

Tytäryhtiö Kokkolan Energiaverkot Oy vastaa luotettavasta sähkönjakelusta sille määrätyllä toiminta-alueella. Lisäksi siihen kuuluu palvelut ja rakentaminen -liiketoiminta, joka rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoja sekä tekee niihin liittyviä palveluja, myös kaupunkikonsernille ja muille asiakkaille. Kokkolan Energiaverkot Oy on sähkömarkkinalain alainen jakeluverkkoyhtiö (DSO), jonka toimintaa ja tuottoja valvoo energiavirasto.

Tytäryhtiö Kokkolan Voima Oy:n tehtävänä on omistaa energiatuotantoresursseja (tällä hetkellä Pohjolan Voima Oy:n eri osakkeita), hankkia resursseista omakustannushintaista sähköä sekä myydä hankittu sähkö edelleen emoyhtiölle markkinahinnalla (Spot).

Liikevaihtomme on n. 50-60 miljoona euroa vuodessa. Työllistämme noin 120 henkilöä.


Kokkolan Energian asiakaslupaus:

"Palvelemme asiakkaita läheltä ja reagoimme heidän tarpeisiinsa.

Olemme tavoitettavissa asiakkaan valitsemalla tavalla
ja viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä."

 

 


Organisaatio

Kokkolan Energia -yhtiöiden organisaatio perustuu viiteen liiketoiminta-alueeseen:

 • rakentamisen ja palveluiden liiketoiminta
 • tuotantoliiketoiminta
 • sähköliiketoiminta
 • sähkönsiirtoliiketoiminta (Kokkolan Energiaverkot Oy)
 • asiakkuusliiketoiminta

Lisäksi sisäiset palvelut tuottavat konsernille taloushallinto-, HR-, viestintä- ja ICT-palveluita.

Kokkolan Energia -yhtiöiden johtoryhmä:

 • Kirsi Hautala, toimitusjohtaja
 • Tommi Korpi, tuotantojohtaja
 • Jouko Haapoja, liiketoimintajohtaja (sähköliiketoiminta)
 • Heli Vuorinen, hallintojohtaja
 • Markus Kekolahti, liiketoimintajohtaja, Kokkolan Energiaverkot
 • Heidi Keto-Tokoi, henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja
 • Susanne Starck, viestintäpäällikkö (sihteeri)