Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2016:

Loppuasiakasamyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 142,4 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,31 mg/kWh.

Laskennassa käytetty sähköntuotannon keskimääräisen hiilidioksidin ominaispäästökerrointa 287,81 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen jäännösjakaumakerrointa 1,23 mg/kWh. Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta.