Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2021:

Loppuasiakasmyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 160,61 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,00 mg/kWh.

 

Loppuasiakasmyynnin sähkön energiajakauma 2019. Ydinvoima 53%. Uusiutuvat 25%. Fossiiliset 22%.