Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2017:

Loppuasiakasamyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 149,1 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,85 mg/kWh.

Laskennassa käytetty sähköntuotannon keskimääräisen hiilidioksidin ominaispäästökerrointa 264,04 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen jäännösjakaumakerrointa 1,21 mg/kWh. Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta.