Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2022 (alustava):

Loppuasiakasmyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 226,9 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,34 mg/kWh.

Laskelma on alustava ja perustuu Energiaviraston julkaisemiin vuoden 2021 jäännösjakauman arvoihin. Tarkennettu laskelma suoritetaan kun Energiavirasto julkaisee vuoden 2022 jäännösjakauman tiedot. Tämä tapahtuu arviolta syksyllä 2023.

 

Loppuasiakasmyynnin sähkön energiajakauma 2019. Ydinvoima 53%. Uusiutuvat 25%. Fossiiliset 22%.