Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2022:

Loppuasiakasmyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 471,27 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,60 mg/kWh.

Laskelma perustuu Energiaviraston julkaisemiin vuoden 2022 jäännösjakauman arvoihin. 

 

Loppuasiakasmyynnin sähkön energiajakauma 2019. Ydinvoima 53%. Uusiutuvat 25%. Fossiiliset 22%.