Sähköjen kytkentä ja katkaisu

Sähköntoimituksen edellytyksenä on voimassa oleva sähkönmyynti- ja siirtosopimus. Sähkönmyyntisopimuksen voit solmia minkä tahansa sähkönmyyjän kanssa, mutta sähkön siirtosopimus tehdään aina paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Myyjäyhtiö huolehtii myös siirtosopimuksen voimaan, joten ilmoitusta ei tarvitse tehdä enää erikseen verkkoyhtiöön.

Sähköjen katkaisusta ja kytkennästä vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija, Kokkolassa Kokkolan Energiaverkot Oy.

Sähköjen kytkentä

Sähkösopimus tulee tehdä hyvissä ajoin, mielellään kaksi viikkoa ennen muuttoa tai viimeistään pari päivää ennen muuttopäivää. Näin sähköt ehditään kytkeä päälle rauhassa, ja vältyt varmasti verkkoyhtiön pikakytkentämaksulta.

Sähköntoimituksen aloitus ilmoitusta seuraavana työpäivänä on maksuton. Saman työpäivän aikana (klo 8–14) sekä työajan ulkopuolella tapahtuvasta toimituksen aloituksesta perimme voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen kytkentämaksun.

Sähköjen kytkentä tehdään aina seuraavana arkipäivänä normaalin työajan puitteissa. Kytkennästä ei tule erillistä ilmoitusta, joten huolehdithan sähkö- ja paloturvallisuudesta sähköjen kytkeytyessä, jotta sähköjen kytkentä on turvallista tehdä. Varmistathan, että tulipalovaaran aiheuttavat sähkölaitteet on kytketty pois päältä.

Sopimuksia ei tehdä tai päätetä takautuvasti eikä niitä tehdä kolmannen osapuolen ilmoituksesta.

Sähkösopimusten tekemistä varten asiakkaan tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, tarkat osoitetiedot, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköntoimituksen aloituspäivä. Alle 18-vuotiaan sopimukset tehdään huoltajan nimille.

Sähköjen katkaisu

Sähkösopimuksen päättyessä sähköntoimitus keskeytyy automaattisesti, mikäli sähkönkäyttöpaikkaan ei ole solmittu uutta sähkösopimusta. Käytäntö perustuu voimassa oleviin verkkopalveluehtoihin. Sopimuksen päättyessä sähköt katkaistaan myös talviaikana, eikä verkonhaltija ole vastuussa sähköjen katkaisusta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Jos vuokra-asunto jää tyhjilleen, on asunnon omistajan velvollisuus tehdä sähkösopimus valitsemansa sähkönmyyjän kanssa hyvissä ajoin, mikäli sähköntoimituksen halutaan jatkuvan asunnossa keskeytyksettä. Näissä tapauksissa teemme sähkösopimukset omistajan nimiin. Ellemme saa omistajilta ilmoitusta sopimusten teosta, päättyy sähköntoimitus normaalin käytännön mukaisesti muuton jälkeen ilman eri ilmoitusta.

Muistathan, että nykyisen sähkösopimuksesi voit päättää kätevästi asiakasportaali Kompassin kautta. Asiakastiedot-otsikon alta löydät kaikki sopimuksesi. Avaa sähkönmyyntisopimus klikkaamalla sitä. Kun olet klikannut sopimuksesi auki, avautuu "Tee Muuttoilmoitus” -painike, jota klikkaamalla voit ilmoittaa meille sopimuksen päättymisestä. Sinun ei tarvitse erikseen päättää sähköverkkosopimusta.