3.03.2023

Avustus vanhojen kaukolämpölaitteistojen vaihtoon

Vanhan kaukolämmön lämmönjakokeskuksen uusimiseen voi hakea ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) avustusta silloin, kun laitteisto vaihdetaan lämmönjakokeskukseen, jonka mitoituslämpötila on aiempaa matalampi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio haluaa tukea asuinrakennusten siirtymää matalalämpötilaisen kaukolämmön mahdollistaviin laitteistoihin. Avustus on osa vihreää siirtymää  ja sillä vauhditetaan kaukolämpöjärjestelmän päivittämistä.

Milloin kaukolämpölaitteisto on syytä uusia?

Kokkolan Energian kaukolämpöpäällikkö Jani Söderströmin mukaan laitteiston uusimista ja avustuksen hakemista kannattaa harkita siinä vaiheessa, kun kaukolämpölaitteisto alkaa vaatimaan useamman komponentin ja osan uusimista.

— On kuitenkin aina tapauskohtainen asia, kannattaako koko laite uusia eikä pelkkää laitteen ikää tule pitää uusimisperusteena, Söderström painottaa.

Kokkolassa ensimmäiset kaukolämpöverkot rakennettiin Koivuhakaan ja Halkokarille 45 vuotta sitten. Kyseisillä alueilla on vielä käytössä alkuperäisiä lämmönjakokeskuksia.

— Laitteet ovat siis toimineet hyvinkin pitkään, mutta näiden kohdalla uusiminen alkaa toki olla jo ajankohtaista.

Uusien laitteiden avulla on usein mahdollista pienentää myös energiankulutusta lämmityksen säädön paremmalla hallinnalla.

Avustus vauhdittaa vihreää siirtymää

Avustuksen taustalla on mahdollistaa ja nopeuttaa siirtymistä entistä monipuolisempaan ja vihreämpään kaukolämmön tuotantoon. Kaukolämmön toimintalämpötilojen alentaminen mahdollistaa paremmin esimerkiksi eri hukkalämpölähteiden käytön suoraan tai lämpöpumppujen avulla kaukolämmön tuotannossa.

— Matalalämpöinen kaukolämpölaitteisto voi hyödyntää 90-asteista kaukolämpövettä, kun tällä hetkellä kaukolämpövesi tulee kiinteistöön huippupakkasilla jopa 110-115 asteisena, Jani Söderström kertoo.

Avustuksen määrä on talotyypistä riippuen enintään 2000 – 4000 € per lämmönvaihdin ja 500 – 2000 € per rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän säätö.

 

Lisätietoa avustuksesta:

Aran nettisivut >
Kaukolämpöpäällikkö Jani Söderström, p. 044 780 9291

Jaa artikkeli