Användning av fjärrvärme

ABC i fjärrvärme är en handbok om användning av fjärrvärme. Den ger handledning i korrekt och energieffektiv användning av fjärrvärme. I handboken beskrivs åskådligt hur aggregaten fungerar och används, reglering av uppvärmningsnätet samt ges anvisningar till dem som använder fjärrvärmeaggregaten.

ABC i fjärrvärme>

Felsökningsschema

Om det någon gång uppstår problem med fjärrvärmeaggregatens funktion, kan du ha nytta av felsökningsschemat här invid för att lokalisera problemet. Felanmälningar i anknytning till fjärrvärme (06) 822 0600 dygnet runt 24/7.

Felsökningsschema>