Anslutningskostnader

Anslutningskostnaderna för fjärrvärme utgörs av anslutningsavgift och inköps- och installationskostnaderna för värmeväxlaren. Anslutningsavgiften faktureras på separat faktura på i avtalet angivet datum. Anslutningsavtalet ska vara gjort före grundarbetena och monteringen av stigröret.

Vi gör en offert på fjärrvärmeanslutningen utgående från grundläggande uppgifter om byggnaden. Be om offert digitalt via rakentajapalvelu(a)kokkolanenergia.fi eller ring vår byggtjänst på tfn 06 828 9294.

Hushållsavdrag för renoveringsobjekt

Konsumenter har möjlighet att få hushållsavdrag för Karleby Energis arbetsandel vid byte av uppvärmningssätt.