Jenni Mäntyläs sommararbete

fortsätter som skiftmästare

Jenni Mäntylä behövde inte tänka efter flera gånger när hon efter sitt sommarjobb erbjöds möjlighet att fortsätta som skiftmästare på Karleby Energis kraftverk på hösten. En trevlig arbetsgemenskap, ett bra chefsarbete och lönen är exempel på kriterier som är viktiga för Mäntylä och som uppfylls i hennes nuvarande arbete.

Jenni Mäntylä som är hemma från Alahärmä håller på att slutföra sina yrkeshögskolestudier i Uleåborg. Hon är inne på sitt sista år med ingenjörsstudierna i energiteknik.

– Jag fick möjlighet att söka arbete på våren för ett år sedan eftersom närundervisningen fortfarande inte hade fortsatt på grund av coronapandemin. Arbetet vid Karleby Energi visade sig vara ett utmärkt alternativ. Arbetsbilden var intressant och även mina föräldrar bodde på lämpligt avstånd, berättar Mäntylä.

Mäntylä valde att börja studera energiteknik tack vare inspiration från sin storebror, som studerat samma ämne.

– Själv är jag framför allt intresserad av mångsidig energiproduktion och hållbar utveckling, till exempel hur man bättre kunde utnyttja olika avfallsströmmar som uppstår kontinuerligt. Den här frågan har jag funderat mycket på också i skolan.

I SITT ARBETE vid Karleby Energi berättar Jenni Mäntylä att hon fått tillämpa exakt de saker som hon studerat i fyra år i praktiken.

– Som skiftmästare arbetar jag som chef för min grupp. Utöver det sköter jag bland annat bränslebeställningar och ansvarar för det praktiska genomförandet av produktionsplaneringen.
Tillsammans med operatörerna övervakar vi produktionsprocesserna så att Karleby Energi kan producera både el och fjärrvärme för sina kunder utan störningar och på ett leveranssäkert sätt.

Arbetet utförs i skiften där fyra 12-timmarsskift efterföljs av sex lediga dagar.

– Skiftesarbete passar mig. Jag är en nattuggla och har inget emot att vaka. Också min hund har klarat av det bra. I början var jag lite orolig för hur min hund Hilla ska anpassa sig till mitt skiftesarbete, säger Mäntylä och hänvisar till sin bordercollie som väntar hemma.

I arbetet som skiftmästare tilltalas Mäntylä framför allt av att arbetet är mångsidigt.

– Ingen arbetsdag är den andra lik och arbetet har inte känts betydelselöst i något skede. Jag får testa mina gränser i arbetet. Arbetsgemenskapen är väldigt tolerant och vi kommer bra överens sinsemellan, trots att vi alla är olika som personer. Jag har bara varit mig själv och det har räckt till. Eftersom jag gillar utmaningar och ansvar skulle jag också gärna se mig som någon slags chef framöver.

Jenni Mäntylä tillbringar en stor del av sin fritid med hunden Hilla.

– En bordercollie är en väldigt smart hund. Förutom långa promenader behöver den också mycket stimulerande aktiviteter.