Iståndsättning av Puronneva torvproduktionsområde

Iståndsättningen av Puronneva torvproduktionsområde som ägs av Karleby Energi är ett EU-finansierat projekt som Karleby Energi genomför i samarbete med K&K Ympäristökunnostukset Oy. Projektet genomförs under perioden 1.9.2023–31.12.2025 och projektet finansieras genom modellen engångsersättning.

Energitorv har fortfarande betydelse som försörjningsberedskaps- och försörjningstrygghetsbränsle. När verksamheten vid Puronneva torvproduktionsområde upphörde 2023 beslutades att det område som tagits ur produktion (65 ha) återställs i naturligt tillstånd.

Målet med iståndsättningsprojektet är att det åter ska bildas ett myrområde som förbättrar vattendrag och naturens mångfald i området. Efter detta börjar området åter binda kol även från atmosfären.

Projektkommunikation och mer information om hur projektet framskrider: 

Projektansvarig vid Karleby Energi, Petri Ahokangas tfn.  040 1726001.
 
Mediernas förfrågningar om intervjuer: Karleby Energis kommunikation,
Susanne Starck tfn. 050 597 1860