23.08.2023

Vuodenaika-elavtalets pris från och med oktober

Karleby Energi slog fast ett nytt pris för Vuodenaika-elavtalets följande tre månaders prisperiod 1.10.-31.12.2023. Vuodenaika-produktens elenergipris är från och med oktober 8,79 c/kWh.

Säljs enbart till invånare i Karlebyområdet (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava).

Vuodenaika-produktens elenergipris:

Energi 8,79 c/kWh + grundavgift 2,50 € /mån (i priserna ingår 24 % moms).

Vi sänder meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post

Vi skickar ett meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post. Följande meddelande om prisändring skickas i slutet av november. Eventuell ändring av avtalets marginal meddelas med brev.

Ditt Vuodenaika-elavtal fortsätter normalt vid byte av prisperiod och förutsätter inga åtgärder av dig. Vuodenaika-elavtalet är ett avtal som gäller tills vidare och som flexibelt kan bytas till en annan elprodukt eller till en annan elleverantör med en 14 dagars uppsägningstid.