1.11.2023

Nyheter av Karleby Energi – fjärrvärme för Karlebybornas behov

Vi bygger en stor värmeackumulator och elpanna i Kosill – investeringens totalvärde är ca 8 miljoner euro och inkluderar byggandet av en elanslutning för 2,4 miljoner euro.

I Karleby Energi Ab arbetar vi inom alla affärsverksamhetens delområden för att främja den gröna omställningen. Som en del av den här omställningen har vi beslutat fortskrida med elektrifieringen av produktionen i värmeverket i Kosill från lönsamhetsutredning till en detaljerad teknisk projektplanering och offentlig upphandlingsprocess. Värmeackumulatorn kommer att vara ett 35 meter högt vattenmagasin som har en diameter på 25 meter. Som förläggningsplats är Kosill den enda möjliga med tanke på en förnuftig produktion och distribution av värme på Karlebys område. På området finns även ledig elkapacitet.

Med den här investeringen på ca 8 miljoner euro eftersträvar vi elektrifiering av fjärrvärmeproduktionen och optimering av produktionen under dygnets förmånliga timmar vad gäller elmarknaden. De här förmånliga timmarnas värmeproduktion lagras i värmeackumulatorn med vilken fjärrvärmens förbrukningstoppar jämnas ut dagtid. Nuvarande fjärrvärmeproduktion i värmeverket i Kosill, vilken baserar sig på lätt brännolja, ersätts med ett eluppvärmt vattenmagasin, berättar Karleby Energis produktionschef och tf verkställande direktör Tommi Korpi.

Förändringen förbättrar fjärrvärmens produktionsportfölj med vilken eftersträvas kolneutral produktion samt sänkning av produktionskostnaderna. Vi är en värmeproducent som utnyttjar spillvärme i stor omfattning. Med investeringen kommer vi att ersätta andelen värme som produceras genom bränning och främjar på så sätt försörjningsberedskapen, vår konkurrenskraft samt avståendet från fossila bränslen, tillägger Korpi.