13.09.2022

Vattenfall blir elleverantör till Karleby Energi

Karleby Energi Ab inleder samarbete med Vattenfall Oy rörande den fysiska elhandeln. Från och med oktober fungerar Vattenfall som balansansvarig för Karleby Energi. Balansansvaret innebär att elen i handelssystemet vid den tidpunkten måste producera lika mycket el som förbrukningen. Vattenfall säljer den mängd el som behövs till Karleby Energi för att utjämna underskottet i Karleby Energis egen produktion. Avtalet träder i kraft 1.10.2022.

Samarbetet påverkar inte Karleby Energis kunder eller deras avtal med Karleby Energi.

På Vattenfall är vi nöjda med samarbetet med Karleby Energi.
- Vattenfalls strategi, att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, handlar inte bara om att bygga upp en fossilfri elproduktion, utan den har också betydelse för elhandeln. Vi kan hjälpa våra kunder genom att vara en stabil partner och minska riskerna för våra kunder. Vi är glada och stolta över att Karleby Energi har valt oss som samarbetspartner. Tillsammans kan vi utveckla båda företagen på en allt mer instabil elmarknad, säger Matts Wesslén, ansvariga chefen för den nordiska företagsförsäljningen på Vattenfall.

Genom att samarbeta med Vattenfall får Karleby Energi ännu bättre förutsättningar för sin verksamhet i framtiden.
- I över 15 år har jag haft ett nära samarbete med Vattenfall. Nu börjar vi om, säger Mikko Rintamäki, verkställande direktör för Karleby Energi.

Karleby Energi har levererat el och värme till hem och företag i Karleby i över hundra år, alltsedan år 1905.Idag sysselsätter Karleby Energis bolag cirka 100 personer, medan omsättningen är omkring 50–60 miljoner euro om året.