8.05.2024

Upprätthållande och förbättrande av fjärrvärmens leveranssäkerhet sommaren 2024

Vi levererar fjärrvärme till tusentals hem i Karleby och arbetar kontinuerligt för leveranssäkerheten, för upprätthållandet av nätverket samt för utveckling.

Sommaren 2024 har vi följande planerade arbeten:

  • Vi förnyar stora fjärrvärmerör i närheten av Centralplan i Karleby centrum. Nätverket förnyas på en över 200 meter lång sträcka, därför är trottoarerna utanför Centralplanens staket längs Katarinegatan och Anders Chydeniusgatan ur bruk så länge arbetet pågår. Nya fjärrvärmerör anläggs under trottoarerna och de ersätter de ledningar som för närvarande finns inne på Centralplan. Arbetet slutförs i juli.
  • I Jakten och Barken i Halkokari byts gamla fjärrvärmeledningar ut mot nya. Arbetet kommer att omfatta flera hundra meter gatuområden. I Jakten börjar arbetet vecka 20 och slutförs i juli, medan arbetet i Barken sker i juli-augusti.
  • På Garvaregatan förnyas fjärrvärmenätet på en ca 200 meter lång sträcka. Arbetet inleds i augusti och fortsätter ända till oktober.

Arbetet kan särskilt störa biltrafiken och annan trafik i närheten av arbetsområdena. Med hjälp av gångbroar underlättas särskilt fotgängares rörlighet på områden.

Vi vill påminna att på arbetsplatsområden måste skyltade rutter samt eventuell trafikdirigering följas för att undvika farliga situationer.

Vi beklagar störningar som iståndsättningsarbetet eventuellt orsakar!