2.12.2020

Työkaluässä har vuxit varje år i mer än 20 år – utvidgning planeras

Pasi Poutanen

Kokkolan Työkaluässä har vuxit och utvidgats i jämn takt allt sedan 1996 då företaget grundades. Varje år har omsättningen varit större än året innan.

- Även i år har försäljningen ökat i jämn takt. På grund av coronaviruset har försäljningen av skyddsutrustning mångdubblats och också försäljningen av småmaskiner har ökat i väldig fart. Människor satsar nu på boendet och gör anskaffningar till hemmet eller renoverar i sina hem, berättar företagare och verkställande direktör Pasi Poutanen i Työkaluässä.

Työkaluässä är en mångsidig verktygs- och tillbehörsaffär. I dess verksamhet ingår dessutom försäljning och service av småmaskiner. Företaget har tiotals olika varuleverantörer av vilka IKH är den största. Työkaluässä har också en egen webbutik och närbutiken finns vid Handelsvängen.

- Vi har många kunder som besöker oss dagligen, ibland flera gånger om dagen! Ungefär 75 procent är företagskunder och 25 procent konsumenter. Företagskunderna representerar alla möjliga branscher, vi är alltså inte beroende av en enda bransch. Konsumentkunderna är framför allt intresserade av småmaskiner eller så är de gör-det-själv-människor som renoverar det egna hemmet, berättar Poutanen om kundkretsen.

Antalet konsumenter som själv renoverar sina hem håller enligt Poutanen på att minska. Det här stör ändå inte försäljningen av tillbehör eftersom samma produkter allt oftare köps av företagskunder.

- Förändringen syns också i efterfrågan på småmaskinsservice. Många kan eller vill inte längre reparera maskiner själva utan hämtar sina mopeder, motorsågar och åkgräsklippare till oss för service.

Längtan efter en lätt vardag syns åter i småmaskinsförsäljningen, exempelvis i efterfrågan på robotgräsklippare.

- Det blir snabbt vanligare med robotgräsklippare. Snart är den en hushållsmaskin som finns i nästan alla hus som har gräsmatta, konstaterar Poutanen.

El och fjärrvärme från första början av Karleby Energi

Työkaluässä flyttade in i nuvarande lokaler år 2005 när de tidigare utrymmena på Fabriksgatan blev för små. För 10 år sedan fördubblades Työkaluässäs verksamhetslokaler, då hyresgästen i samma fastighet flyttade ut och Työkaluässä tog hela fastigheten i eget bruk.

Nu har företaget verksamhetslokaler på 3 200 kvadratmeter både för småmaskinsförsäljning och -service.

Även om lokalerna har bytts till andra och utökats under den över 20 år långa verksamheten har Työkaluässä från första början varit kund hos Karleby Energis elförsäljning.

- Vi har stannat kvar som kund hos Karleby Energis elförsäljning även om vi får elerbjudanden från andra håll. Vi har sett över företagets elavtal med två tre års mellanrum, men har inte haft något behov att byta elförsäljare. Om det bara är möjligt gör vi helst våra anskaffningar av lokala aktörer, eftersom det i det långa loppet är till fördel för alla, säger Poutanen.

Enligt Poutanen har servicen hos Karleby Energi fungerat bra och man har snabbt fått svar på sina frågor.

- Vi har varit så nöjda att vi inte har haft behov att fråga så värst mycket.

Työkaluässä är också Karleby Energis fjärrvärmekund.

- Fjärrvärmen fungerar så bra att man egentligen inte kommer ens att tänka på uppvärmning. Jag kommer inte på något lättare uppvärmningssätt än fjärrvärme.

Nya företag medförde bara mera kunder till Työkaluässä – större utrymmen planeras

För närvarande sysselsätter Työkaluässä 20 personer och rekryteringen av tre nya arbetstagare pågår som bäst. Man har planer på att bygga ut de nuvarande verksamhetslokalerna när tiden är rätt.

- Vi har behov att utvidga redan nu eftersom våra nuvarande verksamhetslokaler hotar bli för små. Tidsplanen är ännu öppen, men med tanke på företagets utveckling ser framtiden lovande ut och vi har goda förutsättningar för utvidgning, konstaterar Poutanen.

Under de senaste åren har många nya företag som säljer järn- och byggartiklar etablerat sig i Karleby, men de har bara ökat försäljningen i Työkaluässä.

- Det har varit en positiv sak för oss att nya aktörer etablerat sig i Karleby, eftersom de lockar mera kunder från landsorterna. Speciellt efter att Biltema och Motonet öppnade sina dörrar har kundflödet tydligt ökat, berättar Poutanen.

Utgångspunkten för Työkaluässäs tillväxt är enligt Poutanen att lyssna på kunderna.

- Sortimentet utvidgas i takt med vad kunderna frågar efter och vill köpa. Då kan man vara ganska säker på att varorna rör på sig! Vi hade redan i början ett ruthäfte vid försäljningsdisken och i den skrev vi upp alla önskade produkter som vi inte ännu hade i vårt sortiment.