Ramasound bygger på en hållbar grund

Företagarparet bakom Ramasound, Tina och Robban Hagnäs

Företagarparet bakom Ramasound, Tina och Robban Hagnäs, väntar att scenen i Robbans Garage åter ska fyllas med livemusik. Byggnaden från början av 50-talet har byggts om från bilverkstad till en stämningsfull lokal där man fortfarande kan känna lukten av bensin och olja.

Evenemangsföretaget Ramasound i Karleby är på orten bekant som arrangör av bland annat Kahakka Ölfestivalen. Tiden före corona organiserade Ramasound turnéer i Skandinavien i huvudsak för utländska artister.

I Robbans Garage kan man ordna bland annat mindre konserter eller seminarier. Även Kulturgaraget håller till i Robbans Garage. Föreningen har som mål att erbjuda särskilt lokal kultur verksamhetsmöjligheter.

Med understöd av NTM-centralen har lokalen för 80 personer kunnat digitaliseras.

– Vi kan streama, banda in och filma uppträdanden eller så kan gäster logga in via distansuppkoppling, berättar paret Hagnäs.

Med små steg mot ansvarsfullare företagsverksamhet

I och med att turnéer uteblev under coronatiden har företagarparet haft tid att fundera på företagets värden.

– Vi gick systematiskt igenom på vilket sätt vi kan följa principerna för hållbar utveckling i vår verksamhet. Vi såg över vår egen verksamhet och märkte att våra verksamhetsprinciper mycket långt följer dessa principer. Exempelvis har vi från första början gått in för att använda stop av glas i stället för av plast på Kahakka Ölfestivalen, berättar Tina Hagnäs.

Både Robban och Tina Hagnäs har sina rötter i Karleby och har tagit staden till sitt hjärta. Utöver beaktandet av ekologiska värden vill de också vara med och stödja lokala aktörer.

– Vi vill för egen del fortsätta med att bygga vidare på det arv som våra förfäder gav oss och hjälpa till att pigga upp stadens kultur- och näringsliv, på ett hållbart och grönt sätt. Vi kan inte bara utnyttja resurser utan att också ge något tillbaka, funderar Tina Hagnäs.

För Ramasound, som värdesätter det lokala företagslivet, var det naturligt att välja Karleby Energi till samarbetskompanjon.

– Karleby Energi är en pålitlig och aktiv aktör. För oss är det viktigt att kompanjonen är bekant och vi vet vem vi samarbetar med. Jag är också bekant som kund hos Karleby Energi och kan lita på att allt fungerar som det ska, berättar Robban Hagnäs.

Grön el som konkurrensfördel

På våren läste paret om grön el i Karleby Energis företagsbrev och de blev intresserade. Robban Hagnäs ringde upp Maria Kakkuri på Karleby Energi och Ramasound bytte till ett grönt elavtal.

För närvarande är elförbrukningen i Ramasound liten, eftersom de stora evenemangen har varit lagda på is, men övergången till grön el är enligt företagarparet en principfråga och ett ställningstagande.

Inom evenemangsbranschen inverkar läget på företagets värdegrund. I de större städerna är värden för hållbar utveckling redan självklarheter. Enligt paret Hagnäs ändrar sättet att förhålla sig positivt till hållbar utveckling långsammare på de nordliga breddgraderna.

– Våra kunder och publiken, särskilt yngre, fäster uppmärksamhet vid de här frågorna och är allt mera medvetna om dem. Den yngre generationen vill att evenemangets värden motsvarar den ideologi de representerar, berättar paret Hagnäs.

Allt oftare förutsätter samarbetskompanjonerna och uppträdarna att företaget har beaktat ansvarsfrågorna. Man vill att samarbetskompanjonerna delar samma värderingar.

– Nu kan vi med gott samvete berätta för kunderna och samarbetskompanjonerna att företaget använder grön el, säger Robban Hagnäs.

Försiktiga planer inom evenemangsbranschen

Paret Hagnäs är försiktigt optimistiska inför det kommande året. Det finns knappast alls några konkreta planer på evenemang. Mycket beror också på publiken, hur den vågar börja röra på sig.

– I snart två år har vi haft det så att alla planer har först flyttats framåt och slutligen ställts in, säger Robban Hagnäs harmset.

Från och med augusti har man ordnat tre små spelningar i Garaget. Det finns gott om kulturhungrig publik och det finns tryck på att ordna evenemang.

– Det är utmanande att ordna evenemang för ett begränsat publikantal så att det är lönsamt, funderar Tina Hagnäs.