8.06.2023

Namika väckte juniorbasketen
till nytt liv

Namica.jpg

Kokkolan NMKY, mer bekant som Namika, har inte nått de stora rubrikerna, trots att föreningen arbetat förtjänstfullt för basketen i redan 50 år. Finlands herrlandslag Susijengi och NKB-stjärnan Lauri Markkanen tog till slut grenen till hela folkets kännedom och juniorspelarna har också ökat hyggligt i Namika.

När träningarna börjar rusar ett stort antal basketjuniorer in i gymnastiksalen i Hakalax skola. Det totala antalet pojkar och flickor som utövar hobbyn i Namikas lag uppgår till cirka 100. Spelarna koncentrerar sig, går hårt fram, men har samtidigt roligt, säger Vesa Ihanainen, som sköter uppgifterna som tränare och lagledare, för att sammanfatta principerna för Namikas verksamhet. Föreningen har också en fjärde princip som är starkt värdeförankrad och dess betydelse framhävs i dag när hobbykostnaderna har ökat enormt och många barnfamiljer har det ekonomiskt svårt.
 

"Den hjälpande handen från företagen är i Namikas fall en väsentlig orsak till att kostnaderna inom hobbyn har hållits så förmånliga."


– Vi vill att basketbollen ska vara en gren med låg tröskel när det gäller kost-
nader. Det är väldigt förmånligt att utöva hobbyn i stadens salar, och vad gäller utrustning kan man börja med en boll och ett par skor. Jag är lite orolig för kostnaderna för den kommande hybridarenan. Man får hoppas att hyrorna inte blir för höga för en så här liten förening, funderar Namikas vice ordförande Manu Kerola som också svarar för medelanskaffningen till föreningen.

Sin oro för kostnaderna för att utöva hobbyn delar han med många andra, eftersom hobbyer är en viktig del av barns och ungas välmående.

Kerola tackar Karleby Energi och andra företag som velat stöda barns och ungas baskethobby. Den hjälpande handen från företagen är i Namikas fall en väsentlig orsak till att kostnaderna inom hobbyn har hållits så förmånliga.

Namika2.jpg

I FJOL FYLLDE NAMIKA 50 ÅR. I föreningens historia hittar man många passionerade basketspelare, av vilka en är föreningens nuvarande ordförande Pertti Laatikainen. Till samma kategori hör bland annat Timo Virolainen som arbetat flitigt med bland annat tränaruppgifter. Det är till stor del Virolainens förtjänst att basketlågan överhuvudtaget hölls vid liv före grenens senaste uppgång.

– Under de senaste knappa tio åren har antalet hobbyutövare ökat igen. I år har vi haft en ovanligt stor ökning. Förutom de som deltar i tävlingsverksamhet har vi också fått med ett glädjande stort antal barn som spelar basket bara som hobby. Naturligtvis vill vi växa ytterligare, men nu befinner vi oss i en situation där vi behöver fler ledare med basketbakgrund, tipsar Ihanainen och Kerola.

En annan stor utmaning är salsituationen, och Namika har försökt väcka diskussion i frågan. I Karleby har grenen varit i marginalen och enligt Kerola har man inom grenen inte särskilt kraftfullt fört fram sina egna önskemål om nya skolinvesteringar i planeringsskedet. I föreningen funderar man nu på var Namika ska få sitt nya hem efter att salen i Hakalax skola tas ur bruk. Det största behovet är ett parkettgolv, för tillfället spelar Karlebyspelarna på golv i plastmassa.

– Vi har till exempel ett väldigt bra juniorlag för 12-åringar. Laget kan mycket väl stiga till 14-åringarnas nationella serie där kravet är parkettgolv. Måste vi då ge upp vår plats i serien på grund av salsituationen? Parkettgolv är en lösning som finns till och med på många mindre orter där man spelar basket. Det finns också forskning som visar att parkettgolv minskar skadorna inom grenen, berättar Mikko Hankaniemi som är en av tränarna i föreningen.

Till exempel i Åbo förde man för några år sedan livliga diskussioner om det kommande golvmaterialet i en ny bollhall. Fördelen med parkett ansågs vara bland annat att det är lätt att montera en matta ovanpå parketten för sådana grenar som kräver en matta. I Finland är parkettgolv en allmän lösning.

– Vi hoppas verkligen att man skulle observera parkettgolvet i det skede när man fattar det slutliga beslutet om golvmaterialet till gymnastiksalen i Biskopsbackens allaktivitetshus. Ett parkettgolv skapar möjligheter att utveckla basketbollen i Karleby och är utan tveckan en långtgående framtida lösning. Basketboll är en stor gren ute i världen och väldigt populär också i Finland. Därför är möjligheten att utöva grenen också en attraktionsfaktor för Karleby, betonar trion från Namika.

Manu Kerola uppmanar personer som är intresserade av Namikas verksamhet att söka sig till föreningens kanaler på sociala medier.

– I föreningen har vi ett väldigt högklassigt kunnande inom sociala medier, vilket säkert för sin del bidragit till att öka intresset för Namika, säger han.